Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10455

Projektin nimi: Opet oppii!

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Porvoon kaupunki/kansalaisopisto

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 1061512-1

Osoite: Mannerheiminkatu 15

Puhelinnumero: 019-520 2578

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://city.porvoo.fi/kansalaisopisto

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Pertti Jääskä

Asema: rehtori

Sähköposti: pertti.jaaska(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 019-5202578

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Porvoon

Kunnat: Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Askola, Pukkila

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Mäntsälän, Porvoon kansalaisopistojen sekä Järvenpään työväenopiston koko henkilökunta ja osa opistojen tuntiopettajista.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opistojen muut tuntiopettajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 144, joista naisia 120

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on Porvoon ja Mäntsälän kansalaisopiston sekä Järvenpään työväenopiston henkilökunnan osaamisen kehittäminen seuraavilla osa-alueilla:

1. Didaktisten tietojen ja taitojen lisääminen
2. Tietoteknisten valmiuksien lisääminen
3. Erilaisuuden kohtaaminen
4. Ensiaputaidot

Projekti alkaa 1.9.2008 ja päättyy ´30.6.2010.

Projektin tavoitteena on kehittää käytänne, jossa verkostoimaisen työskentelytavan kautta pyritään kansalaisopistojen henkilökunnan osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja tätä kautta laadukkaampaan opetukseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan opiston henkilökunnan kokouksissa, opettajainkokouksissa ja opettajakirjeissä ja - tiedotteissa, henkilöstölehdissä sekä muussa mediassa.
Projektista tiedotetaan myös KTOL:n (Kansalais- ja työväenopistojen liitto) avulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista tiedotetaan vuosittain 2008 - 2010 verkosto-opistojen kokouksissa ja kehittämisseminaareissa

Vuosina 2009-2010 projektista tiedotetaan maakuntaportaaleissa sekä Vapaan sivistystyön foorumeilla; Kansalais- ja työväenopistoliiton sekä Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön välityksellä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 525

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 690

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 192

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutui toiminnan osalta hyvin: valtaosa suunnitelluista kursseista toteutui ja henkilökunta osallistui hyvin koulutukseen. Kohderyhmästä tavoitettiin oin 30 %, mitä on pidettävä hyvänä tuloksena kun ottaa huomioon ryhmän heterogeenisyyden.
Talouden osalta tehty kustannusarvio alittui selvästi. Tämä johtui siitä, että vasta vuoden 2009 loppupuolella selvisi, että myös yhteistyökumppaneiden menojen osalta on oltava erillinen atk-pohjainen tiliraportti. Sen luominen ei enää tuossa vaiheessa ollut mahdollista. Tämän vuoksi kustannuksia jäi yhteensä hyväksymättä noin 10 000 euroa. Vuoden 2010 alusta myös yhteistyökumppanit ottivat käyttöön atk-pohjaisen tiliraportoinnin.