Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10463

Projektin nimi: Tuotantotalouden ja muotoilun täydennyskoulutusohjelma ( DIME )

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Koulutus- ja kehittämiskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Osoite: Skinnarilankatu 34 / PL 20

Puhelinnumero: (05) 62 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lut.fi

Projektin kotisivun osoite: developmentcentre.lut.fi/koulutukset.asp?kid=54

Vastuuhenkilön nimi: Saksanen Seppo

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: seppo.saksanen(at)lut.fi

Puhelinnumero: 040 - 594 2050

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Etelä-Karjala, Itä-Uusimaa, Uusimaa, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Hämeenlinnan, Imatran, Lappeenrannan, Turun, Helsingin, Vakka-Suomen, Kotkan-Haminan, Loimaan, Forssan, Kouvolan, Lahden, Riihimäen, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Lohja, Karkkila, Mynämäki, Nousiainen, Nummi-Pusula, Kerava, Laitila, Koski, Tl, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Oripää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Aura, Marttila, Karjalohja, Kaarina, Kirkkonummi, Pornainen, Lieto, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Iitti, Turku, Porvoo, Lappeenranta, Vehmaa, Riihimäki, Lahti, Ypäjä, Lapinjärvi, Forssa, Hämeenlinna, Myrskylä, Askola, Humppila, Rautjärvi, Hausjärvi, Rusko, Virolahti, Hartola, Loviisa, Hamina, Heinola, Imatra, Orimattila, Ruokolahti, Padasjoki, Pöytyä, Nastola, Hollola, Tammela, Savitaipale, Kotka, Taipalsaari, Hämeenkoski, Pyhäranta, Lemi, Raisio, Taivassalo, Suomenniemi, Sauvo, Janakkala, Asikkala, Kouvola, Miehikkälä, Hattula, Kärkölä, Somero, Pyhtää, Loppi, Sipoo, Sysmä, Luumäki, Parikkala, Jokioinen, Uusikaupunki, Salo, Pukkila, Länsi-Turunmaa, Raasepori, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisesti PK-yrityksissä työskentelevät Insinöörit, AMK-insinöörit ja muotoilijat, joilla on vähintään muutaman vuoden työkokemus. Ohjelmaan voidaan ottaa myös julkisella sektorilla työskenteleviä osallistujia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektiin osallistuvien henkilöiden taustaorganisaatiot ja heidän esimiehensä. Projektin toteuttamiseen osallistuvat yhteistyökumppanit, alue ja sen elinkeinoelämä.
Hankkeessa tuotettava liiketoimintaosaamisen, muotoilun, johtamisen ja innovaatiojärjestelmien osaamisen tason nostaminen ja sen tuottamiseen liittyvä yhteistyörakenteiden muodostuminen tukee alueen elinkeinostrategiaa horisontaalisesti sekä edistää Lahden kaupungin strategian ratkaisevien menestystekijöiden vahvistumista. Ohjelma toteuttaa myös Päijät-Hämeen maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman tavoitteita. Lisäksi ohjelmassa tuotetaan osa alueen korkeakoulustrategiassa edellytetystä liiketoimintaosaamisen koulutusjatkumosta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on nostaa osallistujien liiketoiminta-, johtamis- ja muotoiluosaamista sekä innovaatiokykyä ja synnyttää osaamista lisääviä toimintamalleja, järjestelmiä ja yhteistyöverkostoja yritysten, opiskelijoiden ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välille. Tavoitteena on lisätä yritysten johtotehtävissä työskentelevien henkilöiden tietämystä kestävän kehityksen periaatteista ja niiden merkityksestä jokapäiväisessä työssä ja päätöksenteossa.

Kohderyhmänä ovat elinkeinoelämän palveluksessa olevat vähintään muutaman vuoden työkokemuksen omaavat insinöörit, AMK-insinöörit ja muotoilijat. Ohjelmaan valitaan noin 30.

Projektin aikana suunnitellaan ja toteutetaan Tuotantotalouden ja muotoilun täydennyskoulutusohjelma (DIME). Projektin kokonaiskesto on noin 2,5 vuotta. Ohjelmassa tuotetaan 160-190 opintopistettä. Suuntautumisvaihtoehtoina tarjotaan Suorituskyvyn johtaminen sekä Innovaatiojärjestelmät. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ohjelmassa yliopistotasoisia opintoja 112 opintopistettä ohjelman alussa laadittavan HOPSin mukaisesti. Ohjelma on suoritettavissa työn ohessa. Järjestettävän koulutuksen toteuttamiseen osallistuvat LTY, TTY ja HY, Lahden AMKn muotoiluinstituutti. Opiskelijoille järjestetään henkilökohtaista opintojen ohjausta koko koulutusohjelman ajan ja heidän verkostoitumistaan tuetaan yhteisillä tilaisuuksilla.
Projektissa tuotetaan sisältö muotoilua, liiketoimintaosaamista ja innovatiivisuutta tukevaan koulutukseen. Muotoilijoille suunnitellaan ja toteutetaan uusi insinöörimatematiikan kokonaisuus. Lisäksi tuotetaan uusi teollisen muotoilun sivuainekokonaisuus.

Projektin tuloksena noin 80-90 % opiskelijoista suorittaa tavoitteena olevat 112 opintopistettä ja 3 vuoden sisällä ohjelman päättymisestä DI-tutkinnon. Osallistujien osaamis- ja koulutustason nousu parantaa heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Opiskelijoiden taustaorganisaatioiden tuottavuus paranee johtotehtävissä työskentelevien asiantuntemuksen lisääntyessä. Projektissa syntyy osaamisen kohottamista tukevia toimintamalleja, järjestelmiä ja yhteistyöverkostoja yritysten, osallistujien ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välille. Ohjelma rakentaa osaltaan tiedonsiirtomekanismia alueen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tueksi. PK yritysten kilpailukyky kasvaa osaamistason nousun myötä. Lisäksi ohjelman opiskelijoiden valmiudet perustaa uusia pk-yrityksiä paranevat huomattavasti.

Projektin vaikutuksella opiskelijoiden etenemismahdollisuudet urallaan ja valmiudet perustaa uusia pk-yrityksiä paranevat. Innovatiivisuus lisääntyy ja siirtyy osaksi jokapäiväistä työskentelyä. Osallistujien ja heidän työnantajiensa sekä alueen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden verkostoituminen lisääntyy ja tuottaa alueelle uutta innovatiivisuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Opiskelijat oppivat hyödyntämään tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin opiskelijanhankintavaiheessa ohjelman hakuajan alkamisesta ilmoitetaan kohdealueen lehdissä. Ohjelmasta laaditaan sivusto projektin järjestäjäorganisaation kotisivujen yhteyteen. Markkinointivaiheessa ohjelmasta kiinnostuneille järjestetään tiedotustilaisuus Lahdessa. Tästä ilmoitetaan myös alueen lehdissä. Järjestetään lehdistötilaisuus opiskelijahaun käynnistyessä. Projektin aikana tiedotetaan hankkeen etenemisestä kaikille yhteistyökumppaneille. Lisäksi hankkeen etenemisestä raportoidaan jatkuvasti kuntarahan myöntäneelle Lahden kaupungille.

Projektista, sen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan myös Lahden yliopistokeskuksen yms. tahojen järjestämissä seminaareissa ja tilaisuuksissa, esim. Lahden korkeakoulupäivä.

Tiedottamisessa ja viestinnässä hyödynnetään yliopiston markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan osaamista ja resursseja, ja noudatetaan ESR-hankkeiden tiedotusohjeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin suunnittelu tukeutuu pitkälti aikaisempien koulutusohjelmien hyviin käytäntöihin.

Projektin aikana levitetään tietoa kehitetyistä hyvistä käytännöistä kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille ja Lahden alueella toimiville koulutusorganisaatioille. Tiedottamista kohdennetaan erityisesti Lahden yliopistokeskukselle.Lisäksi ohjelman hyvistä käytännöistä kerrotaan järjestäjäorganisaation www.sivustoilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 301 541

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 277 541

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 402 381

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 378 381

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Koulutus- ja kehittämiskeskuksen järjestämä Tuotantotalouden ja muotoilun täydennyskoulutusohjelma DIME toteutettiin Lahdessa 25.4.2008 - 31.12.2010.

Projektin lähtökohtana oli kehittää koulutuksellisilla keinoilla toiminta-alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden tuottavuutta tukevaa osaamista. Projektissa oli tavoitteena tarjota itsenä kehittämisestä kiinnostuneille insinööreille ja muotoilijoille mahdollisuus lisätä osaamistaan osalistumalla täydennyskoulutukseen työn ohessa.

Kohderyhmänä hankkeessa oli insinöörit, AMK-insinöörit ja muotoilijat.

Ohjelmassa järjestettiin tuotantotalouden ja muotoilun opetusta yhteensä 178 opintopistettä, joista opiskelijoiden oli suoritettava vähintään 110 opintopistettä. Yhteisten täydentävien- ja perusopintojen lisäksi opiskelijoiden oli valittava syventymiskohteeksi joko Innovaatiojärjestelmien tai Suorituskyvyn johtamisen opintokokonaisuus. Tämän lisäksi insinööritaustan omaavat osallistuja opiskelivat muotoilun opintokokonaisuuden ja muotoilijat opiskelivat valmistustekniikan opintokokonaisuuden,

Ohjelman koulutukset järjestettiin perjantai-iltaisin ja lauantaisin, jolloin osallistujat pystyivät opiskelemaan työnsä ohella.

Kaikki opiskelijoiden opintosuoritukset kirjattiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin. Ohjelman jälkeen opiskelijat voivat hakea halutessaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston perusopiskelijoiksi ja hyödyntää suoritetut opinnot täysimääräisesti diplomi-insinöörin tutkinnossa.

Tuotantotalouden ja muotoilun täydennyskoulutusohjelma DIMEn tulosten arviointi projektin päättymisvaiheessa on hieman hankalaa, koska projekti on suunniteltu sellaiseksi, että lopulliset tulokset saavutetaan vasta 1 - 2 vuoden kuluttua projektin päättymisestä.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että projektin toteutukseen kuuluvat opetukset on saatu kaikki toteutettua. Lisäksi ohjelman yhtenä tavoitteena oli kehittää tuotantotalouden koulutusohjelmaan muotoilun sivuainekokonaisuus, jonka laajuus on 20 opintopistettä. Näiltä osin tavoitteet saavutettiin täysin.

Arvioitaessa opiskelijoiden opintosuoritusten kertymistä voidaan todeta, että n. 60 % opiskelijoista on suorittanut kaikki opintonsa ohjelman loppuessa. Opiskelijoista 25 %:lla on vielä 1 - 2 kurssin suorittaminen kesken. Noin 15 %:lla opiskelijoista puuttuu useampia kurssisuorituksia, mutta vain yhden opiskelijan kohdalta tilanne on heikko. Tätä tulosta voidaan pitää hyvänä, kun huomioidaan se, että opiskelijat ovat opiskelleet työn ohessa. Kaikille niille opiskelijoille, joilta puuttuu jonkin kurssisuoritus, on tehty henkiläkohtainen suunnitelma opintojen loppuunsaattamisesta.

Koulutusohjelman järjestäjät keräsivät ohjelman päättyessä opiskelijoilta ohjelman loppupalautteen. Tähän kyselyyn vastasi hieman yli 60 % osallistujista. Palautteen mukaan noin 15 % opiskelijoista on siirtynyt vaativampiin työtehtäviin jo ohjelman aikana ja noin 27 % uskoo siirtyvänsä vaativampiin tehtäviin lähivuosina.

Loppupalautteessa opiskelijoiden antamien arvosanojen keskiarvon kokonaistyytyväisyydestä ohjelmaan oli 4,125 (asteikolla 1=erittäin huono ja 5=erittäin hyvä).