Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10464

Projektin nimi: Rakennusalan multimedia-koulutusmateriaalin suunnittelu ja tuottaminen opetus- ja työmaakäyttöön

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 1.10.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Talonrakennusteollisuus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2077854-9

Osoite: Unioninkatu 14

Puhelinnumero: 09 12991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rakennusteollisuus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kim Kaskiaro

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: kim.kaskiaro(at)rakennusteollisuus.fi

Puhelinnumero: 0505481691

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Itä-Uusimaa, Uusimaa, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan, Turun, Helsingin, Kotkan-Haminan, Kouvolan, Lahden, Loviisan, Porvoon

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kerava, Turku, Porvoo, Lappeenranta, Lahti, Hamina, Heinola, Imatra, Kotka, Kouvola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Rakennusalan yritykset ja alihankkijat
Rakennusalan täydennyskoulutuskeskukset
Rakennusalan peruskouluttajat
Ammattikorkeakoulut

3.3 Välilliset kohderyhmät

Rakennusmateriaalin valmistajat
Tilaajat
Kuluttajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakennusalan multimedia-koulutusmateriaalin suunnittelu ja tuottaminen opetus- ja työmaakäyttöön on projekti, jossa haetaan ratkaisua rakennustyömaiden laatukysymyksiin ja työntekijöiden täydennyskoulutustarpeisiin uusin nykyaikaan soveltuvin ratkaisuin.

Rakennushankkeiden sirpaloituminen alihankintasuorituksiin on vaikeuttanut työmaiden hallittavuutta. Työntekijöiden ammattitaitotason riittämättömyys on tuonut työnjohdolle laatuun liittyvän valvontaongelman. Vieraskielisen työvoiman lisääntyminen työmailla heikentää työnohjaukseen liittyvää vaikutusmahdollisuutta.

Nämä yleisesti tiedossa olevat haittatekijät on voitava elimoida tai voittaa uusin teknisin sovellutuksin. Tähän monikielinen multimediaratkaisu on paras mahdollinen väline, jolla voidaan viedä koulutustilanne oppilaitoksista työmaille asti. Työnjohtaja voi halutessaan pitää lyhyitä kertauskursseja "itse tapahtumapaikalla".

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Multimedian koulutustuote tulee kiinnostamaan rakennusalan ammattilehdistöä. Projektista annetaan riittävä määrä julkisia väliraportteja ammattilehtien tai muiden julkaisujen avulla. Projektin multimediatuotteiden valmistuminen käyttöön tiedotetaan lehdistölle loppuseminaarissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät käytännöt tullaan tiedottamaan alan lehdistölle projektin kuluessa. Hyvät käytännöt leviävät kouluttajien ja oppilaitosten kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 199 729

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 199 729

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Rakennusalan multimedia- koulutusmateriaalin suunnittelu ja tuottaminen opetus- ja työmaakäyttöön.

Ohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma
Osio: Etelä-Suomen suuralueosio
Toimintalinja: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen
Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana
Vastuuviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Projektiaika 1.10.2008 - 1.10.2010
Toteuttaja: Talonrakennusteollisuus ry

Projektin lähtökohta:
Projektin lähtökohtana on ollut näkemys digitaalisen koulutusmateriaalin tarpeellisuudesta rakennusalan ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Rakennusalan yleisenä huomiona on voitu todeta alan työvoiman kansainvälistyvän voimakkaasti töihin pyrkivän ulkomaisen työvoiman vuoksi sekä suomalaisen nuoren alalle tulevan työvoiman vaatimattoman perustaitotason vuoksi. Rakennusala on uusien haasteiden edessä, jossa täydennyskoulutusta on tarkasteltava näistä uusista lähtökohdista.

Multimedia-projektissa on haluttu ratkaista täydennyskouluttaminen nykyaikaisen digitaalisen multimedia -ratkaisun avulla, jossa tuotetaan yhtä aikaa useampi kielistä koulutustuotetta tietokonemaailmaan soveltuvana koulutusmediana. Nykynuoriso hakee tunnetusti tietonsa sähköisten medioitten kautta, siksi myös ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden ratkaisut perustuvat sähköisen ja digitaalisen tiedon välitykseen.

Projektin lähtökohdaksi otettiin tunnettu ja pitkän aikaa ylläpidetty RATU-tiedosto, jonka sisältö ja esitystapa antoi multimedian toteutukseen pätevän rungon. Multimediassa seurattiin täysin RATUn sisältöä ja esitystapaa.

RATU-multimedia toteutettiin kaksikielisenä suomi-venäjä ja sisällöksi otettiin uudisrakentamisessa tarvittavat RATU-kortit. Hanke toteutettiin Suomessa ja Pietarissa. Työryhmän koko oli 4 vakituista työntekijää ja 4 alihankkijaa. Työaika oli 2 vuotta. Työn käynnistämisen ja projektin toteuttamisen keskeiset taustatahot olivat Talonrakennusteollisuus ja Rakennustietosäätiö sekä YIT Rakennus Oy Pietarin liiketoimintaryhmä.

RATU-multimedia oli erittäin laaja koulutusmateriaalin digitalisointityö. Siinä käsiteltiin noin 50 eri rakentamisen työvaihetta.
Työn toteutusta seurattiin erityisellä kortti- ja aihekohtaisella työohjelmalla (ns. 100 kohdan työkortilla). Projektin multimediatyössä on kyseessä Suomen laajin koulutusmatriaalin digitalisointityö, johon työn lopputuloksena kuuluu mm. noin 15 000 valokuvaa, noin 45 tuntia videokuvausta ja kuvien sekä videoiden audiot eli puheosuudet, graafiset kuvat, sarjakuvat, animaatiot ym. Työn laajuudesta johtuen työ ei olisi voinut onnistua ilman hyvää ohjelmointia ja työn suunnittelua. Aikataulu on laadittu siten, että koko multimediatyö on ollut käyttöönotettavissa kesäkuun alussa 2010.

Työprosessiin on otettu seuraavat Ratun menetelmä- ja menekkikortit: Paalutus 14-0250, Lautamuottityö 21-0269, Levymuottityö 21-0270, Kasettimuottityö 21-0271, Pöytä- ja kulmamuottityö 21-0272, Suurmuottityö 21-0273, raudoitus 22-0274, betonointi 23-0275, Pintabetonityöt 24-0276, Lattiatasoitetyöt 24-0277, Ontelo ja TT-laattaelimenttityö 25-0278, Kuorilaattaelementtityö 25-0279, Pilari- ja palkkielementtityö 25-0280, Väli- ja ulkoseinaelementtityö 25-0281, Kuilu- ja porraselementtityö 25-0282, Parveke-elementtityö 25-0283, Tilaelementtityö 25-0284, Perustuselementtityö 25-0285, Petonipintojen etuoikaisu 26-0286, Piikkaus ja paikkaus 27-0287, Teräsrunkotyö 31-0241, Melattiovi ja -ikkunatyö 32-0242, Metallielementtityö 33-0243, Ohutlevytyö, kate 34-0244, Ohutlevytyö, julkisivut 34-0245, Metallirakennetyöt 35-0246, tiilimuuraus 41-0289, Harkkomuuraus 42-0290, Ohutsaumamuuraus 42-0291, Puurunkotyöt, seinät 51-0256, Ulkopuolinen vedeneristys 63-0302, Sisäpuolen vedeneritys 63-0303, Vesikaton vedeneritys 63-0304, Tasoitetyöt 72-0096, Rappaus 71-0307, Sisämaalaus 73-0309, Tapetointi 73-0310, Ulkomaalaus 73-0311, Laatoitus 74-0312, Mattotyöt, kuivat tilat 75-0313, Mattotyöt, märkätilat 76-0314, parketti ja laminaattipäällystys 76-0316, alakattotyö 76-0317, lasitus 76-0318, puurunkotyöt ala-, väli-, yläpohja 51-0257, puurunkotyö vesikatto 51-0258, puurunkotyö julkisivuverhous 51-0259, puurunkotyö kooste 51-0260, ovi- ja ikkunatyö 52-0261, puuelementtityö 53-0262, väliseinätyö 54-0263, levytyö 55-0264, sisäpuutyö sisäverhous 56-0265, sisäpuutyö listat helat varusteet 56-0266, kalusteasennus 57-0267, lämmöneristys 0300, saumaus 0305, tasoitetyöt 0308,
Korttimäärään sisältyy lueteltujen menetelmäkorttien lisäksi vastaavat menekkikortit.

RATU-multimedian yleinen käyttöönotto edellyttää erityisen hosting-projektin käynnistämistä, joka toteutunee vuoden 2011 alusta lähtien.

Oppilaitoksille on tarjottu mahdollisuus tulla mukaan 1-2 vuoden mittaiseen kokeiluun, jossa testataan multimedian soveltuvuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Samoin on testausjakson aikana saatava käsitys nettijakelun väylän kapasiteettitarpeesta ja yhtäaikaisten käyttäjien kuormituksen vaikutuksista jakelunopeuksiin.