Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10477

Projektin nimi: Pohjois-Savon YTY / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.1.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Viestikatu 1-3

Puhelinnumero: 020 63 60080

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Minna Koljonen

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: minna.koljonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 481 776

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Vesanto, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kts. hakemusnumero 700073 (Pohjois-Savon YTY). Kohderyhmän muodostavat ensisijaisesti rakenteellisen työttömyyden piirissä olevat sekä ikääntyvät, pitkään (yli 500 päivää työttömyysturvaa saaneet) työttömänä olleet että syrjäytymisuhan alla olevat alle 25-vuotiaat työttömät henkilöt. Sukupuoli- ja ikärajausta ei ole.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kts. hakemusnumero 700073 (Pohjois-Savon YTY). Kuntien asukkaat, kohteiden omistajat, yhdistykset, osakaskunnat, kylätoimikunnat, säätiöt, yritykset, matkailijat, palveluiden käyttäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 225, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hakemus on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoimalle Pohjois-Savon YTY-projektille.

Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja palkkatuki) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnumero 700073 (Pohjois-Savon YTY). Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnumero 700073 (Pohjois-Savon YTY). Hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon YTY-hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 640 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 590 810

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 062 547

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 974 742

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois- Savon YTY / työvoimapoliittiset toimet projekti toteutettiin ajalla 1.10.2008 - 31.1.2012. Pohjois- Savon YTY / työvoimapoliittiset toimet -hankkeen tarkoituksena oli hallinnoida Pohjois- Savon YTY -hankkeen työvoimapoliittisia toimia (sisältäen palkkatuki ja työvoimakoulutus). Hanke delegoi palkkatukeen käytettävät varat toiminta-alueella toimivien TE- toimistojen käyttöön ja seurasi varojen kulumista. Lähiopetuspäivien kertymistavoite hankkeessa oli 4 500 lähiopetuspäivää, mutta tavoite alittui 570 päivällä. Tukityöllistämispäivien kertymistavoite oli 23 400 tukityöllistämispäivää, mutta tavoite ylittyi 7 585 henkilötyöpäivällä. Vuosina 2009- 2012 järjestettiin 9 työvoimakoulutusta Pohjois- Savon YTY- hankkeen aikana. Kaikkien koulutusten yleisarvosanaksi muodostui 3,47 (ka). Tukityöllistettyjä henkilöitä työskenteli kunta sektorilla vuosina 2009- 2012.

Hankkeen päättyessä palkkatuesta jäi käyttämättä 29 083,89 € ja koulutuksesta 16 978,99 €. Yhteensä hankkeeseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 46 062,88 €.