Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10478

Projektin nimi: Vire / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 28.2.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Käsityökatu 41

Puhelinnumero: 0295 026 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Minna Koljonen

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: minna.koljonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 026 584

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus, Leppävirta

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kts. hakemusnumero 700013 (Vire).

Varkauden seudun TE-toimiston sekä työvoiman palvelukeskus Paletin asiakkaita.

Jatkohakemuksen lisäys: Vuosina 2011-2012 Vire-projektiin ohjautuu yhteensä 600 uutta työnhakija-asiakasta. Näistä työvoimapoliittiseen liitännäishankkeeseen ohjautuu noin 170 uutta työnhakija-asiakasta ja palkkatukityöhön sijoittuu 130 henkilöä.

Vire-työllisyyshankkeen kokonaisaikana 2008-2012 projektiin ohjautuu yhteensä 1060 työnhakija-asiakasta. Näistä noin 370 ohjautuu työvoimapoliittiseen liitännäishankkeeseen. Palkkatukityöhön sijoittuu noin 240 henkilöä. Projektiin ohjautuu eri ikäisiä työnhakijoita, joilla on selkeä työllistymisen näkymä ja realistiset mahdollisuudet siirtyä avoimille työmarkkinoille. Projektissa panostetaan uuden rakennetyöttömyyden ehkäisyyn.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kts. hakemusnumero 700013 (Vire).
Alueen yrittäjät ja alueellinen elinkeinotoiminta, kunnat, palveluita ja tuotteita ostavat kotitaloudet, TE-toimisto, Paletti, työllistettyjen perheet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 366, joista naisia 192

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hakemus on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Warkop Oy:n hallinnoimalle Vire-projektille.

Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja palkkatuki) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnumero 700013 (Vire).
Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnumero 700013 (Vire).
Hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan yhteistyössä Vire-hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 119 197

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 901 182

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 334 338

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 091 450

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Vire / työvoimapoliittiset toimet projekti toteutettiin ajalla 1.10.2008 - 28.2.2013.
Vire / työvoimapoliittiset toimet -hankkeen tarkoituksena oli hallinnoida Vire -hankkeen työvoimapoliittisia toimia (sisältäen palkkatuki ja työvoimakoulutus). Hanke delegoi palkkatukeen käytettävät varat toiminta-alueella toimivien TE- toimistojen käyttöön ja seurasi varojen kulumista. Hankkeessa aloittavien henkilöiden tavoitemäärä koko hankkeen ajalta oli 366 työtöntä, mutta tavoite alittui 241 henkilöllä, jotka työskentelivät yksityisellä sektorilla, kunta sektorilla ja valtiolla.
Lähiopetuspäivien kertymistavoite hankkeessa oli 3 400 lähiopetuspäivää, mutta tavoite alittui 1 300 lähiopetuspäivällä. Tukityöllistämispäivien kertymistavoite oli 27 068 tukityöllistämispäivää. Tukityöllistämispäivien tavoite alittui 9 420 henkilötyöpäivällä. Vuosina 2008- 2013 järjestettiin 4 työvoimakoulutus koko hankkeen aikana.

Hankkeen päättyessä palkkatuesta jäi käyttämättä 174 389,93 € ja koulutuksesta 41 452,04 €.
Yhteensä hankkeeseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 215 841,97 €.