Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10481

Projektin nimi: Etappi -Iisalmen seudun välityömarkkinahanke / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.1.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Viestikatu 1-3, PL 2000

Puhelinnumero: 0295 026 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Minna Koljonen

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: minna.koljonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 026 584

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Pielavesi, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Katso hakemusnumero 700664 ETAPPI.

Jatkohankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on jatkunut yhdenjaksoisesti yli kuusi kuukautta sekä nuoret alle 25-vuotiaat, joilla ei ole ammattitutkintoa. Henkilöasiakkaiden tunnistamisen kannalta oleellista on se, että hankkeeseen hakeutuvat olisivat tuen, valmennuksen ja koulutuksen avulla työmarkkinoille työllistettäviä.

Henkilöasiakkaat tulevat hankkeeseen mukaan Iisalmen seudun TE-toimiston ja Työvoiman palvelukeskus Ylä-Savon kautta. Asiakas ohjataan hankkeeseen työvoimavirkailijoiden tekemän palvelutarvearvioinnin kautta, jonka jälkeen hänelle tehdään hankkeessa syventävä palvelutarvekartoitus ja aloitetaan työllistymisen tavoitteita konkretisoiva yksilövalmennus vastuuohjaajan toimesta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Katso hakemusnumero 700664 ETAPPI.

Välillisiä kohderyhmiä ovat Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat, alueella toimivat yritykset sekä yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 555, joista naisia 223

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hakemus on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Iisalmen kaupungin hallinnoimalle ETAPPI-projektille.

Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja palkkatuki) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnumero 700664 ETAPPI-hanke.
Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnumero 700664 ETAPPI-hanke.
Hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan yhteistyössä hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 289 796

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 233 774

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 389 446

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 393 788

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Etappi / työvoimapoliittiset toimet projekti toteutettiin ajalla 1.12.2008 - 31.1.2013. Etappi / työvoimapoliittiset toimet -hankkeen tarkoituksena oli hallinnoida Etappi -hankkeen työvoimapoliittisia toimia (sisältäen palkkatuki ja työvoimakoulutus). Hanke delegoi palkkatukeen käytettävät varat toiminta-alueella toimivien TE- toimistojen käyttöön ja seurasi varojen kulumista. Hankkeessa aloittavien henkilöiden tavoitemäärä koko hankkeen ajalta oli 550 työtöntä, mutta tavoite alittui 408 henkilöllä, jotka työskentelivät yksityisellä sektorilla, kunta sektorilla ja valtiolla.
Lähiopetuspäivien kertymistavoite hankkeessa oli 16 080 lähiopetuspäivää, mutta tavoite alittui 4 524 lähiopetuspäivällä. Tukityöllistämispäivien kertymistavoite oli 29 732 tukityöllistämispäivää. Tukityöllistämispäivien tavoite alitettiin 13 173 henkilötyöpäivällä. Vuosina 2008- 2013 järjestettiin 18 työvoimakoulutusta koko hankkeen aikana.

Työnantajien rahoitusosuutta oli arvioitu olevan muutoshakemuksella 25.10.2012 koko hankkeen ajalle yhteensä 526 468,00 €. Työnantajien rahoitusosuus ylittyi 224 641,50 eurolla. Palkkatukeen oli varattu rahoitusta muutoshakemuksella 25.10.2012 yhteensä 718 897,00 €. Vuosina 2008- 2013 palkkatukea maksettiin yhteensä 704 724,41 €. Palkkatukea jäi käyttämättä 14 103,70 €.

Hankkeen päättyessä palkkatuesta jäi käyttämättä 14 103,70 € ja koulutuksesta 40 447,99 €.
Yhteensä hankkeeseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 54 551,69 €.