Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10488

Projektin nimi: ESR Täytäntöönpano, hallinnointi (tekninen tuki / Itä-Suomi)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sosiaali- ja terveysministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0244685-8

Osoite: PL 33, Meritullinkatu 8

Puhelinnumero: 09-16001

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.stm.fi

Vastuuhenkilön nimi: Raija Volk

Asema: Johtaja

Sähköposti: raija.volk(at)stm.fi

Puhelinnumero: 0295163263

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektin tavoitteena on varmistaa rakennerahastovarojen ja -hankkeiden moitteeton hallinnointi ja koordinointi Sosiaali- ja terveysministeriössä. Projektiin palkataan teknisellä tuella henkilöstöä, joka hoitaa STM:ssä Manner-Suomen ESR-ohjelmaan liittyviä tehtäviä.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 136 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 996

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 136 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 135 996