Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10492

Projektin nimi: ESR-koordinaatio Lapissa, toimeenpano ja hallinnointi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1/PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Helena Lämsä

Asema: Johtava henkilöstöasiantuntija

Sähköposti: helena.lamsa(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 186

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on ESR-hankkeiden valmistelu, valinta, esittely, arviointi ja seuranta. Hankkeiden ohjaus, neuvonta ja valvonta. Hankkeiden ohjausryhmäkokouksiin osallistuminen. Ohjelmien toimivuuden varmistamiseen ja toimeenpanon edistämiseen liittyvät koulutukset. Hankkeiden maksatushakemusten käsittely, esittely ja toimeenpano. Seurantajärjestelmään tulevien tietojen ajantasaistaminen ja tarkistus. Hankkeiden varmennukset. Ohjelmakauden sulkeminen. Uuden ohjelmakauden 2014-2020 valmisteluun, käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät. Em. tehtäviin liittyvät palkkakustannukset, matkat, koneet, laitteet, toimistotarvikkeet, kopiot, muut menot (puhelinkust., osallistumismaksut, tilavuokrat jne.).

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 765 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 676 385

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 765 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 676 385