Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10495

Projektin nimi: Tekninen tuki SOTE/ESR toteutus ja hallinnointi/LLHSiv

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Keskeytynyt

Vastuuviranomainen: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 8060, Hallituskatu 3 B

Puhelinnumero: 020 636 0010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sinikka Kiurujoki

Asema: Henkilöstöpäällikkö

Sähköposti: sinikka.kiurujoki(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 698 417

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on ESR-hankkeiden valmistelu, valinta, esittely, arviointi ja seuranta. Hankkeiden ohjaus, neuvonta ja valvonta. Hankkeiden ohjausryhmäkokouksiin osallistuminen. Ohjelmien toimivuuden varmistamiseen ja toimeenpanon edistämiseen liittyvät koulutukset. Hankkeiden maksatushakemusten käsittely, esittely ja toimeenpano. Seurantajärjestelmään tulevien tietojen ajantasaistaminen ja tarkistus. Hankkeiden varmennukset. Em. tehtäviin liittyvät palkkakustannukset, matkat, koneet, laitteet, toimistotarvikkeet, kopiot, muut menot (puhelinkust., osallistumismaksut, tilavuokrat jne.)

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 83 746

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 147 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 83 746