Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10499

Projektin nimi: eLVa - Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.10.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 5739

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ramk.fi

Projektin kotisivun osoite: eLVa-projektin blogi elvablogi.blogspot.com. eLVa-blogissa myös Lapland Online 2013 toimintaa

Vastuuhenkilön nimi: Päivi Mastosaari

Asema: Toimialajohtaja

Sähköposti: paivi.mastosaari(at)ramk.fi

Puhelinnumero: 020 798 5731

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Lapland Online 2013 hankekokonaisuuden varsinaisia toimijoita ja LO2013 koordinaation kohderyhmiä ovat Lapin liitto, Lapin TE-keskus, Lapin seudulliset ja alueelliset elinkeinotoimen kehittäjät ja kehitysorganisaatiot, Lapin yrittäjäjärjestöt, Lapin korkeakoulut, Haaga-Perho ja Lapin yliopisto. Lapland Online 2013 -hankekokonaisuuden verkosto voi lisääntyä ja muuttua koordinaatiotehtävän aikana. Lapland Onlien 2013 koordinaatiota hoitaa RAMK.

eLVa-projektin varsinainen kohderyhmä on Lapin korkeakoulujen henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Lapland Online 2013 hankekokonaisuuden ja eLVa-projektin välillisiä kohderyhmiä ovat:
Lapin kunnat ja Lapin seutukuntien koko elinkeinotoiminta, elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavat avainhenkilöt, lappilaiset mikro-ja pk-yrittäjät sekä näiden yritysten henkilöstö.
Tämän lisäksi välillisinä kohderyhminä nähdään Lapin korkeakoulujen opiskelijat, lappilaisten yritysten asiakkaat ja asiakkuudet, alkavat yrittäjät ja työnhakijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 66, joista naisia 47

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) hyödyntäminen vaatii jatkuvaa osaamisen vahvistamista ja monialaisten seikkojen huomiointia (poikkitieteellisyys), niin opetustyössä kuin liiketoiminnassakin. Markkinat edellyttävät sähköisen liiketoiminnan (e-liiketoiminta) tarjoaman kilpailuedun tehokasta hyödyntämistä. Tässä hyödyntämisessä tärkeitä seikkoja ovat taito pilkkoa e-liiketoiminnan osaaminen palasiksi, ja kyky poimia tarvittavat palaset koriin. Halu kehittää e-liiketoimintaa on siis olemassa. Osaamista on vahvistettava ja puutteita on täydennettävä. ICT maailma on tuotava tutummaksi ja avattava sen tuomat mahdollisuudet yhteiselle kielelle keskustelun ja osaamisen vahvistamisen kautta.

Lapissa korkeakoulut ja elinkeinoelämän kehittämisessä mukana olevat toimijat ovat ottaneet tavoitteekseen e-liiketoiminnan valmiuksien kehittämisen. Lapland Online 2013 on useiden eri toimijoiden kokonaisuus, joka toteuttaa yhteistä strategiaa useassa e-liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävässä hankkeessa. Hankeen toiminnassa hyödynnetään Lapin maakuntaohjelman osaamisen ja innovaatiojärjestelmien toimintalinjoja mm. koulutussisältöjen kehittämistä, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyömallien edistämistä ja näiden kautta välillisesti PK-yritysten ICT-osaamisen vahvistamista osaavalla työvoimalla.

Lapland Online 2013 kokonaisuuden koordinaatiota hoitaa Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Koordinaatio sisältää yhteydenpidon Lapin elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaaviin tahoihin ja monisuuntaisen tiedottamisen Lapland Online 2013 toimijoiden välillä. Tehtävä sisältää myös e-liiketoiminnan osaamisen vahvistamiseen liittyvän yhteistoiminnan järjestämisen Lapland Online 2013 toimijoiden kesken.

Lapland Online 2013 kokonaisuuteen kuuluvan eLVa-hankkeen tavoitteena on Lapin korkeakoulujen henkilöstön e-liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään lappilaista e-liiketoiminnan osaamisen asiantuntemusta ja koulutustarjontaa yhteistyössä Lapland Online 2013 toimijoiden kanssa. eLVa-hankkeen päätoimijat ovat Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut.

Hankkeen aikana ja tavoitteena on vahvistaa e-liiketoiminnan osaamista ja nähdä tämän kautta tulevaisuudessa myös välillisesti ICT YRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄNÄ.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Lapland Online 2013 kokonaisuudelle on koordinaation käynnistyshankkeessa suunniteltu yhteinen visuaalinen ilme, jota hyödynnetään verkkosivuilla, esitteissä ja esitysmateriaalissa. Hankkeelle painatetaan esittelylehtinen tilaisuuksissa jaettavaksi ja sen toimintaa esitellään eLVa-blogissa osoitteessa http://elvablogi.blogspot.com. Lisäksi, samaa visuaalista ilmettä noudattaen hankkeelle tehdään yhteinen esittelykalvosarja.

TE-keskus, sekä kansallinen e-liiketoimintaverkosto järjestävät Rovaniemellä Tietotekniikka Menestystekijäksi (TiMe) seminaarikiertueen seminaarin 28.5.2008, jossa Lapland Online 2013 konsepti esitellään.

Lapland Online 2013 koordinaattori tekee aktiivista jalkatyötä kunnissa yhdessä Seudulliset yrityspalveluverkostot tapaamisissa ja tapahtumissa. Lisäksi sähköisen liiketoiminnan teema ja Lapland Online 2013 nostetaan esiin Haaga-Perhon alueellisissa laatutiimien kokouksissa.

Lapin maakunnassa esiintyvissä pääsanomalehdissä julkaistaan artikkelisarja Lapland Online 2013 kokonaisuuteen kuuluvista toiminnoista. Tämän lisäksi julkaistaan tarvittaessa artikkelit Lapland Online 2013 ohjausryhmän valitsemista innovaatioista ja hankkeessa saavutetuista tuloksista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen myötä käynnistyy lappilaisten toimijoiden yhteistyö kansallisen e-liiketoimintaverkoston kanssa.

e-liiketoimintaverkosto on aktiivinen, lukuisten alueellisten toimijoiden ja kehityshankkeiden foorumi, jossa tieto kulkee avoimesti verkkosivujen (www.elive.fi), sähköpostilistan ja säännöllisten tapahtumien kautta.

e-liiketoimintaverkoston kautta saatavat hyvät käytännöt ja jo tarjolla oleva asiantuntijuus ja palvelutoiminta on tarkoitus saada hankkeessa hyödynnettäväksi. Samoin e-liiketoimintaverkosto ja verkkosivut (www.elive.fi) ovat oiva foorumi hankkeen ja Lapissa kehittyvän uudenlaisen toimijoiden yhteistyön ja käytäntöjen tiedottamiseen ympäri Suomea.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 629 518

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 627 172

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 786 898

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 785 134

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

eLVa (sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma) -projektin tavoitteena on vahvistaa Lapin korkeakoulujen (LUC) henkilöstön sähköistä liiketoimintaosaamista ja tietopääoman jäämistä Lappiin. Projekti sisältää myös Lapland Online 2013 (LO2013) koordinaation, jonka avulla on edistetty ja tiivistetty niin Lapin maakunnan kuin kansallisen tason tieto- ja viestintäteknologian (ICT) toimijoiden yhteistyötä ja toiminnan läpinäkyvyyttä. LO2013 verkoston iskulause: ICT yritysten menestystekijäksi kuvaa tavoitetta, joka joko suoraan tai välillisesti ohjaa verkoston toimijoita kohti ICT:n kehittämisen asteita. eLVa-projekti on Rovaniemen amk:n (RAMK) hallinnoima ja Kemi-Tornion amk:n (KTAMK) kanssa yhteistyössä toteuttama.

eLVa-projektin tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset:
1) Tavoite: LUC henkilöstön sähköisen liiketoiminnan osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen. Tavoitteeksi asetettiin 2008 hankehakemuksessa, että projekti järjestää kuusi (6) seminaaria tai yhteiskoulutusta. Henkilökoulutuspäivien (hkp) tavoitteet olivat vastaavasti 2008 hakemuksessa 680 hkp:ä. Hkp:n tavoitemäärää täsmennettiin 2011 jatkoaikahakemuksessa 937 hkp:än.
Toimenpide: Käynnistetään sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma, joka sisältää yhteisöllisen ja yksilöllisen kouluttautumisen.
Tulos: Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelmassa on järjestetty yhteisiä ja yhteisöllisiä seminaareja tai koulutuksia yhteensä 21 kpl. Yksilöllisiä hkp:ä on ollut yhteensä 881. Kun hkp lukumäärään lisätään vielä 2011–12 projektissa toteutettu asiakkuudenhallinnan (CRM) kehittämistyö ja julkaisu on tulos yhteensä 1082 henkilökoulutus- tai työpäivää. Projektissa toimitettu julkaisu on 21 kirjoittajan 23 artikkelista koostuva teos: Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla, uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön. Julkaisu on suora viesti ja kuvaus osaamisen vahvistumisesta. Toiminnan laatua edistäväksi tulokseksi (jatkumo) nostetaan se, että RAMKin matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusohjelma, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa tukee yhteisönsä kehittymistä CRM:n vaiheittaisella käyttöönotolla. eLVa-operaattoreiden (lt:n koulutuspäällikkö, kaksi opettajaa, koulutussuunnittelija ja projektipäällikkö) toiminnasta on syntynyt erinomainen operatiivisuuden ja läpinäkyvyyden käytänne.

2) Tavoite: Puutteelliseen sähköisen liiketoiminnan koulutus- ja valmennustarjonnan vahvistaminen Lapissa (mm. opetussuunnitelmat, henkilöstökoulutus).
Toimenpide: Valmennusohjelmaan sisällytetään osaamis- ja koulutuskartoitukset, jotka sidotaan osaksi ryhmässä ja esimiehen kanssa henkilökohtaisesti käytäviä kehittämiskeskusteluita. Osaamisen vahvistumista pilotoidaan mm. opetuksessa ja hallinnon toimintaympäristöissä.
Tulos: Opetussuunnitelmat ja opintojaksojen toteutussuunnitelmat ovat vahvistuneet sisällöllisesti sähköisen liiketoiminnan eri osa-alueilla. Sähköisiä, konkreettisesti ammatillista osaamista tukevia työvälineitä ja sovelluksia käytetään teorian ja sovellettavan kehitystyön rinnalla pedagogisesti ja oppimista tukien (mm. toiminnanohjausjärjestelmä Travius, asiakkuudenhallinta CRM, myynnissä ja markkinoinnissa Internet-markkinointi ja verkkokauppa). Sähköisyys on läpileikkaavuutensa vuoksi osaamista yhdistävä ja yhteisopettajuutta tukeva. Opiskelijapalaute on positiivista ja toimintaan edelleen kannustavaa. Projektin myötä on syntynyt sähköisen liiketoiminnan asiantuntija- ja koulutuspalveluita (henkilöstökoulutus). Tuoteperhe sisältää 13 muotoiltua palvelutuotetta, jotka tukevat ja täydentävät toisiaan. Koulutuspalveluita (yleiskoulutus) ovat esim. Sähköpostimarkkinointi MailChimp ja Sosiaalinen media osana Internet-kaupankäyntiä. Asiantuntijapalveluita (yrityskohtainen valmennus) ovat esim. Asiakkuudenhallinta (CRM) verkkoviestintä ja saavutettavuuden kanavat ja Internet-markkinointi (verkkokauppa).

3) Tavoite: Korkeakoulujen, kuntien, viranomaisten, yhteiskunnallisten toimijoiden ja elinkeinoharjoittajien yhteistyön kehittäminen.
Toimenpide: Järjestetään osallistavia ja teemoitettuja LO2013 toimijatilaisuuksia. ICT kehittämistyötä toteutetaan yhteistyössä LO2013 verkoston ja kansallisen tason ICT kehittäjien kanssa (mm. Tieke, eLive verkosto).
Tulos: LO2013 toimijatapaamisia on järjestetty 11 kertaa, vaihtelevin isännöintivuoroin. Verkostoyhteistyön tuloksena tieto toimijoiden rooleista, osaamisesta ja yhteistyöstä on lisännyt uutta tietoa. RAMK ja KTAMK ovat nyt osa lappilaista ICT-aiheista kehittäjäverkostoa. Synergiaetuna ja tuloksena ovat mm. yhteisesti suunnitellut ja toteutetut lukuisat koulutukset ja työpajat, projektien yhdistetyt ohjausryhmät ja laaja-alainen asiantuntijuuden hyödyntäminen, ennakointitutkimus. LO2013:n jatkumoa on suunniteltu osaksi Lapin Digiohjelma 2020:a.