Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10500

Projektin nimi: Virina - naisia teknologiateollisuuteen/ TYÖHALLINNON OSUUS

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Pellavatehtaankatu 25 (PL 297)

Puhelinnumero: 010 60 40043

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mol.fi/tampere

Projektin kotisivun osoite: www.virina.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Taisto Tuominen

Asema: työvoimatoimiston johtaja

Sähköposti: taisto.tuominen(at)mol.fi

Puhelinnumero: 050 396 1165

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät ammattia vaihtavat ja teknologiateollisuudesta kiinnostuneet naiset (mukaan lukien maahanmuuttajanaiset) sekä uutta työvoimaa tarvitsevat teknologiateollisuusalan yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työhallinto, kunnat, oppilaitokset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 180, joista naisia 180

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 178, joista naisia 178

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Naiset tarvitsevat tukea ja ohjausta hakeutuakseen teknologiateollisuuden koulutukseen ja ammatteihin (mm. asennus, hitsaus, koneistus, kumi- ja muovi, sähkö- ja elektroniikka). Hankkeen tarkoituksena on lisätä tasa-arvoa teknologiateollisuudessa, eli saada ammattia vaihtavia työttömiä naisia töihin perinteisesti miehiselle alalle teknologiateollisuuteen. Kolikon toisena puolena on saada teknologiateollisuusalan yrityksiin uutta osaavaa työvoimaa, koska yrityksillä on työvoiman saatavuusongelmia.

Projektissa kehitetään erityisesti naisille tarkoitettu orientaatiojakso, joissa on mahdollisuus tutustua teknologiateollisuusalan ammatteihin ja kokeilla alan töitä. Kiinnostuneita ohjataan jatkamaan alan ammatilliseen koulutukseen Pirkanmaalla. Erityisesti pyritään lisäämään naisten osallistumista rekrytointikoulutuksiin. Naisia kouluttaville ja työllistäville työnantajille tarjotaan tarvittaessa valmennusta yrityksen tasa-arvosuunnitteluun.

Hankkeen keskeisenä tuloksena on nostaa teknologiateollisuusalan ammatillisissa aikuiskoulutuksissa olevien naisten määrää Pirkanmaalla. Vuoden 2008 keväällä tehdyn selvityksen mukaan naisten määrä ko. koulutuksissa Pirkanmaalla oli 77. Projektin tavoitteena on kasvattaa naisten osuutta 50 aloittajalla vuodessa, yhteensä 150 uudella aloittajalla 30.6. 2011 mennessä.

Hankkeen muut keskeiset toimenpiteet ovat:

a) oppilashankinta,
jossa keskeinen toimenpide on markkinointitoimet, joilla saadaan myytti teknologiateollisuuden sopivuudesta vain miehille murrettua eli naiset houkuteltua teknologiateollisuusalan koulutuksiin.

b) naisille räätälöidyn orientaatiojakson kehittäminen,
jossa keskeinen toimenpide on n. 2 kk työvoimakoulutusjakson sisällön suunnittelu ja kehittäminen. Orientaatiojaksolla selvitettäisiin, millaiseen teknologiateollisuusalan koulutukseen ja ammattiin oppilaan kiinnostus kohdistuu ja sekä tehdään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat. Opintosuunnitelman pohjalta oppilaalle suunnitellaan polku ammatillisen koulutuksen kautta työelämään.

c) ammatillisten koulutusten järjestäminen,
jossa keskeiset toimenpiteet ovat koulutuspaikkojen järjestäminen oppilaiden toiveiden ja yritysten rekrytointitarpeiden mukaan, kouluttajien välisen yhteistyöverkoston luominen ja erityyppisten koulutusmuotojen, kuten työvoimakoulutuksen, yhteishankintakoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen, hyödyntäminen.

d) yritysyhteistyö,
jossa korostuu yritysten rekrytointitarpeiden ja naisille soveltuvien työtehtävien ja työharjoittelupaikkojen kartoittaminen ja järjestäminen, yritysten asenteisiin vaikuttaminen sekä naisille suunnatun työnopastuksen kehittäminen. Yritysten asenteisiin vaikutetaan seminaareilla sekä tasa-arvosuunnitelman tekoon valmentamalla.

Hankkeen määrällinen tavoite on saada orientaatiojaksoille yhteensä 180 aloittajaa, joista 150 jatkaisi ammatilliseen koulutukseen ja työllistyisi teknologiateollisuuteen. Lisäksi tavoitteena on koota 90 yrityksen verkosto.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kyseessä on laaja ja monipuolinen yhteistyöhanke, jossa viestinnällä on merkittävä rooli. Viestinnässä korostuu myytinmurto, eli kuinka saada naiset innostettua hakeutumaan teknologiateollisuusalalle, joka mielletään perinteisesti miesten alaksi. Hankkeen ensimmäisenä ja toisena vuonna voimavaroja tullaakin kohdentaman eritysisesti markkinointiin. Tarkoituksena on yhdessä sidosryhminen kanssa miettiä ne markkinointikanavat, joilla kohderyhmä eli naiset tavoitetaan. Markkinoinnissa tullaan käyttämään sekä perinteistä mediaa, sähköisiä markkinointikanvia että henkilökohtaista viestintää.

Viestintäsuunnitelman laatiminen kuuluu olennaisena osana hankkeen käynnistysvaiheeseen. Suunnitelman laatimisessa ja viestinnän toteuttamisessa hyödynnetään tarpeen mukaan asiantuntijaa ostopalveluna.Viestintäsuunnitelmassa tullaan linjamaan:

- viestinnän tavoitteet ja perusviestit
- profilointi, eli tietoinen mielikuvan rakentaminen
- kohde- / sidosryhmät
- toimintasuunnitelma
- välineet
- aikataulu
- vastuut
- resurssit
- hyvien toimintamallien juurruttaminen käytäntöön

Sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle tehdään omat suunnitelmansa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen kehittämää innovatiivistä toimintamallia tullaan jatkamaan kansallisena toimintana hankkeen päätyttyä. Tarkoituksena on säilyttää hyväksi osoittautuneet toimintamallit. Luotu yhteistyöverkosto, niin kouluttaja-, yritys- kuin oppilashankintaverkosto säilytetään ja kehitetään. Toiminnan jatkuvuus edellyttää panoksia sekä kouluttajilta, yrityksiltä että työhallinnolta.

Hankkeessa saatuja oppilashankintaan, koulutusmalleihin sekä yritysverkostoon liittyviä tuloksia ja malleja tullaan levittämään ja juurruttamaan sekä Pirkanmaan TE-keskuksen alueelle että muiden TE-keskusten alueille. Esimerkiksi hankkeen kehittämiä mallija levitetään valtakunnallisesti Elinkeinoelämän oppilaitokset (ELO)- verkostossa sekä hankkeen kanssa aiesopimuksen tehneiden oppilaitosten keskuudessa.

Hankkeen toiminnan juurruttamisesta sekä levittämisestä tullaan tekemään erilliset suunnitelmat. Suunnitelmissa yksilöidään ne toimenpiteet, joita juurruttaminen ja levittäminen vaativat. Hyvien käytäntöjen levitäminen tapahtuu vuosien 2010 ja 2011 aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 366 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 351 616

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 370 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 351 616

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tee rautainen valinta, sorvaa elämääsi positiivinen kierre, näillä sanoilla houkuteltiin naisia kouluttamaan itsensä teknologiateollisuuden töihin. Virina koulutukset olivat ennakkoluulottomille naisille portti monipuolisiin metalli- ja sähköalan töihin. Virinan viesti oli, että nainen hanki ammattikoulutus teknologiateollisuuden töihin: tutustu- kouluttaudu -työllisty.

Innokkaita naisia on Virina-koulutuksiin riittänyt. Hakijoita oli monin kerroin enemmän kuin voidaan koulutukseen ottaa. Virina-koulutuksia oli 12 kappaletta ja niissä hakijoita yhteensä 712. Erilaisia Virina-koulutusten markkinointitilaisuuksia pidettiin 45. Yhteensä hankkeen markkinointitilaisuuksiin on osallistunut noin 1550 kuulijaa.

Virinan koulutus oli vähän kuin suhteen rakentamista. Alussa tutustutaan ja jos homma toimii aloitetaan tiiviimpi seurustelu joka parhaimmillaan päättyy pitkäaikaiseen seurusteluun, eli töihin.
Naisten ura teknologiateollisuudessa alkoi kahden kuukauden mittaisella työvoimakoulutusjaksolla, jossa tutustuttiin tarkemmin teknologiateollisuuteen, sen tuotannon ammatteihin ja työpaikkoihin. Opiskelijat saivat ohjauksen lisäksi tietoa teknologiateollisuusalan yrityksistä, työtehtävistä, työnantajien vaatimuksista ja koulutuksista. Koulutusjaksolla tutustuttiin myös oikeasti alaan tekemällä omin käsin hitsaus-, koneistus- ja koneenasennustöitä ja käymällä alan yrityksissä. Koulutuksessa oppilaat saivat myös tietoa omista mahdollisuuksistaan ja soveltuvuudestaan teknologiateollisuusalan töihin sekä tehtiin henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa rakennettiin polku ammatillisen koulutuksen ja työharjoittelun kautta työhön. Virinan-koulutuksen tarkoituksena oli herättää naisten motivaatio hankkia uusi ammatti teknologiateollisuudesta. Motivaatiota herätettiin antamalla konkreettisen tekemisen kautta naisille myönteisiä "minä osaan ja pystyn" kokemuksia turvallisessa ympäristössä. Myönteisillä kokemuksilla purettiin myös teknologiateollisuuteen liittyviä ennakkoluuloja.

Koulutuksen vaikuttavuus on huomioitu jo koulutuksen sisältöä rakennettaessa. Koulutus sisälsi ohjaavan koulutuksen elementtien lisäksi oppiaineita, jotka tukevat teknologiateollisuusalan koulutuksiin ja työtehtäviin siirtymistä. Tämä koulutuksen sisäänrakennettu työelämälähtöisyys antoi oppilaille paremmat mahdollisuudet siirtyä ja jatkaa ammatilliseen koulutukseen.

Virina- koulutukset ovat sujuneet hyvin. Koulutuksen sisältö on saanut oppilailta kiitosta kuten myös opettava henkilöstö. Opal palautteesta saatu koulutusten yleisarvosanan keskiarvo oli 4,2. Erityistä kiitosta koulutus on saanut käytännön harjoittelusta sekä runsaista yritys- ja oppilaitosvierailuista.

Oppilaat ovat myös olleet innostuneita teknologiateollisuudesta ja sen tarjoamista koulutus- ja ammattimahdollisuuksista. Virinan suoritti 175 oppilasta. Virinan loppuun suorittaneiden 175 oppilaan tilanne on seuraava :
koulutuksessa tekniikka 66, työssä tekniikka 13, hakenut tekniikka 35, työssä muu ala 26, koulutuksessa muu ala 22, ei jatkosuunnitelmia 9
muu 4, yhteensä 175.

Yritysvierailuja on Virina-koulutusten yhteydessä tehty 75 kappaletta. Virinan yritysvierailut olivat oppimistapahtumia, jonka tavoitteena oli liittää naisten koulutuspolku heti alussa työelämään. Yritysvierailuista kehitettiin naisia motivoivia oppimistapahtumia. Samalla purettiin teknologiateollisuuden liittyviä ennakkoluuloja.

Oppilaitosvierailuja tehtiin 37 kappaletta. Oppilaitosvierailujen tavoitteena oli esitellä oppilaille jatkokoulutusmahdollisuuksia eri aloilta. Oppilaitosvierailujen innostavinta antia olivat jo ammatillisessa koulutuksessa olevien Virina-oppilaiden tapaamiset. Näiltä oppilailta tuoreemmat Virina-oppilaat saivat ensikäden kokemuksia teknologiateollisuusalan ammatillisista koulutuksista ja tukea sekä kannustusta.

Virina-hankkeen tehtävänä oli myös avustaa Pirkanmaan teknologiateollisuusalan yrityksiä tekemään tasa-arvosuunnitelmia. Tasa-arvosuunnitelmia markkinoitiin Virinan tekemillä yritysvierailuilla sekä kirjakampanjalla. Kirjeessä markkinointiin Tampereen seutukunnan alueella sijaitseville teknologiateollisuusyritykselle tasa-arvosuunnitelman toteuttamista yhteistyössä Virinan kanssa.

Kampanja poiki kolme yhteydenottoa ja alustavia keskusteluja syntyi. Kyseisissä yrityksissä on tasa-arvosuunnittelu prosessi vielä kesken. Hankkeessa kuitenkin uskotaan, että jo yritysten kanssa tasa-arvosuunnittelusta käyty keskustelu on saanut em. yrityksissä tasa-arvosuunnitteluprosessin käyntiin.

Virina toteutti yhteistyössä Takk:n Pätkät Pitkiksi-hankkeen ja työ- ja elinkeinomisteriön Valtava-hankkeen kanssa yhteistyössä seminaarin ja työpajan. Seminaari pidettiin huhtikuussa 2011 Juvenes-salilla Tampereella. Seminaarin aiheena on tasa-arvoa työllisyydenhoitoon. Seminaari keräsi yli 50 osanottajaa.