Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10502

Projektin nimi: ESR-ohjelman tiedotus Lapissa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1/PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Helena Lämsä

Asema: Johtava henkilöstöasiantuntija

Sähköposti: helena.lamsa(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 186

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektilla turvataan Manner-Suomen ESR-ohjelman tiedottamista ja viestintää.
Tavoitteena on tukea osaltaan alueohjelman kaikkien toimenpidekokonaisuuksien toteutumista, vaikuttaa siihen, että Lapissa kaikki mahdolliset resurssit voidaan käyttää projektien hyväksi, edesauttaa laadullisesti valintakriteerit hyvin täyttävien projektien saamista Lappiin, saada lappilaiset aktiivisesti osallistumaan ESR-kehittämishankkeisiin ja tuomaan omia näkemyksiään alueelliseen kehittämiseen sekä luoda yhtenäinen mielikuva sosiaalirahaston toimenpiteistä Lapissa ja lisätä sosiaalirahaston näkyvyyttä ja parantaa avoimuutta sekä tiedonkulkua. Uuteen ohjelmakauteen 2014 - 2020 liittyvä tiedottaminen.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 276

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 276