Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10507

Projektin nimi: E-P:n TE-keskus, ESR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295 024 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024613

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Kehittämisasiantuntijoiden ja tarkastajan palkka- ja matkakustannuksiin. Rahoitukseen, maksatukseen ja varmennukseen liittyvät tehtävät.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 906 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 889 278

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 906 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 889 278