Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10508

Projektin nimi: E-P:n TE-keskus, ESR tekninen tuki, tiedotus ja viestintä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295 024 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024618

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Lehti-ilmoitukset ja tiedotustilaisuudet hankehauista sekä muut tiedottamiseen ja viestintään liittyvät kustannukset.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 36 142

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 005

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 36 142

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 005