Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10511

Projektin nimi: Länsi-Suomen aluekoordinaatio, toimeenpano ja hallinnointi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295 024 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024613

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Hanke huolehtii Manner-Suomen ESR-ohjelman Länsi-Suomen suuraluekoordinaation tehtävistä. Tehtäviin kuuluu ESR-toimenpiteiden yhteensovittaminen mm. EAKR- ja MAKE-rahastojen toimenpiteiden kanssa. Tavoitteena on eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen sekä Länsi-Suomen alueosioon kuuluvien hankkeiden toiminnan seuraaminen. Lisäksi aluekoordinaatioon kuuluu alueosiota koskeva yhteistyö ja tiedotus mm. Työ- ja elinkeinoministeriölle sekä osittain kansainvälinen yhteistyö. Suuraluekoordinaatioon kuuluu myös yhteydenpito muihin suuralueisiin sekä yhteistyö niiden kanssa.

Aluekoordinaattorin tehtäviä ovat yhteistyö ja tapaamiset alueellisten toimijoiden kanssa Länsi-Suomen alueella sekä verkostoituminen alueen hankehallinnoijien ja osittain hanketoimijoiden kanssa mm. hankkeille suunnatun koulutuksen kautta. Hän raportoi myös Länsi-Suomen alueosion etenemisestä TEMille ja aluellisille toimijoille. Tehtäviä ovat myös Länsi-Suomen aluetta koskevan taustatiedon kerääminen koordinaation tarpeisiin sekä raportoiminen alueen toimijoille ja alueen sisäisten ja alueiden välisen sekä kansainvälisen yhteistoiminnan edistäminen.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 388 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 382 151

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 388 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 382 151