Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10512

Projektin nimi: Länsi-Suomen aluekoordinaatio, tiedotus ja viestintä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295 024 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024613

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Hankkeeseen kuuluu ESR-aluekoordinaatioon liittyvä tiedottaminen ja viestintä tarkoituksenmukaisin tavoin (internet, sanomalehdet, koulutus- ja tiedotustilaisuudet jne.) Länsi-Suomen alueella. Tiedotukseen liittyviä asioita ovat mm. ylimaakunnallisten ESR-hakujen sisällöistä ja ajankohdista tiedottaminen ja yleinen ESR-tiedotus. Koulutustoimintaa ovat Länsi-Suomen ESR-hanketoimijoille suunnattu koulutus ja tiedottaminen. Tiedotusta tehdään myös erilaisten tapahtumien kautta sekä muiden viranomaisten kanssa tapahtuvan yhteistyön kautta. Pääasiallisia yhteistyökumppaneita ovat ELY-keskukset, maakuntaliitot ja ministeriöt. Hankkeeseen kuuluu hanketoimijoiden kouluttamista, kansainvälistä yhteistyötä hankehauissa sekä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Hankkeiden tiedottamiseen liittyy mm. nippuarviointien toteuttaminen sekä yhteistyö TEMin kanssa.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 530

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 137 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 134 530