Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10513

Projektin nimi: Manner-Suomen ESR-ohjelman hallinnointi (pl. Itä-Suomi)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö/Alueosasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: PL 32

Puhelinnumero: 029 50 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tem.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sirpa Liljeström

Asema: neuvotteleva virkamies

Sähköposti: sirpa.liljestrom(at)tem.fi

Puhelinnumero: 029 50 47981

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektin tehtävänä on Manner-Suomen ESR-ohjelman hallinnointi työ- ja elinkeinoministeriössä. Projekti sisältää Manner-Suomen ESR-ohjelman rakennerahasto-ohjelmien tiedotuksesta, valvonnasta, tietojärjestelmien kehittämisestä, seurannasta, ohjeistuksesta, arvioinnista, maksupyyntöjen valmistelusta ja muusta taloushallinnosta sekä ohjelman yleishallinnosta vastaavien henkilöiden palkoista, matkoista ja koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Projektista rahoitetaan myös Manner-Suomen ESR-ohjelman seurantakomitean kokouksista aiheutuvia kustannuksia. Samoin projektissa järjestetään koulutus- ja seminaaritilaisuuksia esim. ESR-hankkeiden rahoittajille ja toteuttajille. Lisäksi rahoitetaan tulevan ohjelmakauden valmistelusta aiheutuvia kustannuksia.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 961 673

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 954 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 961 673

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 954 900