Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10515

Projektin nimi: Työhön Satakuntaan

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.8.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Valtakatu 12 B, PL 266

Puhelinnumero: 044 7124037

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.workfinland.fi

Vastuuhenkilön nimi: Seija Sädemaa

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: seija.sademaa(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 7124037

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Satakunnan alueen työnantajat (yksityinen, julkinen ja kolmas sektori). Satakuntaan työhön tulevat maahanmuuttajat sekä Satakunnassa asuvat työttömät ja/tai tilapäisesti työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Satakunnan kunnat, kouluttajaorganisaatiot ja muut maahanmuuttajahankkeet. Myös työperusteisten maahanmuuttajien perheiden tukeen ja palveluun suunnataan ohjausta, tukea ja neuvontaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1460, joista naisia 500

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1829, joista naisia 885

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 80, joista naisten työpaikkoja 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 59, joista naisten työpaikkoja 30

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työperustaisen maahanmuuton lisääminen on osaratkaisu työnantajien kroonistuviin rekrytointivaikeuksiin ja tulevaisuuden työvoimavajeeseen Satakunnassa. Töihin Satakuntaan -projekti kehittää ja kokeilee työperusteista maahanmuuttoa edistäviä ja EURES-palvelua täydentäviä toimintatapoja, jotka käynnistyvät jo työntekijän lähtömaassa ja nopeuttavat työntekijän ja perheiden sopeutumista suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan.
Projekti kartoittaa alueittain yritysten tarpeet ja mahdollisuudet rekrytoida maahanmuuttajia sekä selvittää yhdessä EURES-palvelun kanssa työvoiman saatavuutta lähinnä EU-maista. Työnantajille ja työyhteisöille kehitetään malli työperusteisten maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen. Projekti hankkii, osin yhdessä työnantajien kanssa, ammattitaitoselvityksiä, suomenkielen koulutusta sekä ammatillisesti täydentävää koulutusta maahanmuuttajille. Työperusteisesti maahan muuttaville ja heidän perheenjäsenilleen luodaan opastus- ja neuvontaverkostoa sujuvoittamaan heidän arkeaan ja kotoutumistaan. Projekti ohjaa maahanmuuttajia verkoston palveluiden piiriin. Projekti selvittää myös tilapäisesti Satakunnassa työskentelevän ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksia ja halukkuutta pidempiaikaiseen työskentelyyn maakunnassa sekä tukee neuvonnalla ja ohjauksella jo Satakunnassa asuvan ulkomaisen työvoiman työllistymistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma hankkeen käynnistyessä. Projektille tehdään EURES-toiminnan kanssa yhteinen esite, jolla projektista tiedotetaan kohderyhmille. Muina laajempina tiedotuskanavina käytetään mm. lehdistöä, internet-sivustoja sekä järjestetään säännöllisesti seminaareja ja tiedotustilaisuuksia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1) Heinä-syyskuu 2008
- projektin (yhteistyö ja työnjako EURES-järjestelmän kanssa) esite jaetaan pk-yrityksille, työvoimatoimistoille ja muille kumppaneille (1200 kpl)
- lehdistötiedotteet
- yhteydenotot yhteistyökumppaneihin
2) Projektin aloitusseminaari lokakuulla 2008
3) Työnantajien rekrytointitarvekartoituksen tuloksista, johtopäätöksistä ja toimenpiteistä informoidaan välittömästi yhteistyökumppaneita.
4) Projektiseminaarit vuosittain 2009 - 2014 (toiminta tarkentuu v. 2013 aikana HTV-kiintiöiden selventyessä)
5) Esittelyt/alustukset, vierailut pyyntöjen /tarpeen mukaan koko projektin ajan 2008-2014
(toiminta tarkentuu v. 2013 aikana HTV-kiintiöiden selventyessä)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 4 081 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 021 258

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 081 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 021 258

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Satakunnan ELY-keskuksen Työhön Satakuntaan -projekti 4.8.2008-31.12.2014 rekrytoi 220 työperusteista maahanmuuttajaa ESR-ohjelmakauden 2007-2013 kaikista Suomen 430 rekrytoinnista. Projekti tuotti viisi julkaisua, koulutti ja rahoitti maahanmuuttajien koulutuksia yli 80 000 opiskelijatyöpäivän edestä. Lisäksi projekti pääsi ainoana Suomessa pilotoimaan tulevan EURES-kauden 2014-2020 ns. kaikki laajennut palvelut: 1) lähtömaakoulutukset 2) työpaikkakielikoulutus 3) ulkoistetut viranomaiskierros/asettautumispalvelut ja 4) työyhteisökoulutukset, miten vastaanottaa maahanmuuttaja työyhteisöön Suomessa.