Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10519

Projektin nimi: ESR-ohjelman Itä-Suomen osion hallinnointi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö/Alueosasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: PL 32

Puhelinnumero: 010 60 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tem.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sirpa Liljeström

Asema: neuvotteleva virkamies

Sähköposti: sirpa.liljestrom(at)tem.fi

Puhelinnumero: 010 60 47981

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektin tehtävänä on Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen osion hallinnointi työ- ja elinkeinoministeriössä. Projekti sisältää Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen osion osuuden rakennerahasto-ohjelmien tiedotuksesta, valvonnasta, tietojärjestelmien kehittämisestä, seurannasta, ohjeistuksesta, arvioinnista, maksupyyntöjen valmistelusta ja muusta taloushallinnosta sekä ohjelman yleishallinnosta vastaavien henkilöiden palkoista, matkoista ja koulutuksesta. Projektista rahoitetaan myös Manner-Suomen ESR-ohjelman seurantakomitean kokouksista aiheutuvia kustannuksia. Samoin projektista rahoitetaan esim. ESR-hankkeiden rajoittajille ja toteuttajille järjestettäviä koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. Lisäksi rahoitetaan tulevan ohjelmakauden valmistelusta aiheutuvia kustannuksia.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 590 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 589 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 590 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 589 999