Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10522

Projektin nimi: Pohjanmaan ELY-keskus Tekninen tuki - Toimeenpano & hallinnointi (Keski-Suomi)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295024500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Eija Heinonen

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: eija.heinonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024658

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projekti on ELY-keskusten ESR-koordinaattoreiden ja muun henkilöstön palkkausprojekti. Hankkeella tuetaan ko. ELY-keskusten ESR-koordinaattoreiden ja muun ESR:n tehtävissä toimivan henkilöstön henkilöstökuluja.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 697 568

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 697 568

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 697 568

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 697 568