Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10526

Projektin nimi: Pohjois-Savon ESR-koordinaatio, tiedotus ja viestintä

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo

Vastuuhenkilön nimi: Timo Ollila

Asema: Rahoituspäällikkö

Sähköposti: timo.ollila(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 295 026 695

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Manner-Suomen ESR -ohjelman alueellinen ja toimeenpanoa tukeva tiedottaminen ja viestintä Pohjois-Savon alueella.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 605

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 605