Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10528

Projektin nimi: ESR Tiedotus ja viestintä (tekninen tuki / muu Suomi)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sosiaali- ja terveysministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0244685-8

Osoite: PL 33, Meritullinkatu 8

Puhelinnumero: 0295 16001

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.stm.fi

Vastuuhenkilön nimi: Raija Volk

Asema: Johtaja

Sähköposti: raija.volk(at)stm.fi

Puhelinnumero: 0295163263

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektissa toteutetaan teknisellä tuella rakennerahastotoimintaan liittyviä tiedotus- ja viestintätoimenpiteitä. Tavoitteena on mm. ESR -toiminnan tunnettuuden lisääminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 68 379

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 68 361

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 379

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 361