Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10530

Projektin nimi: Tekninen tuki: tiedotus ja viestintä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295024500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024613

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Ilmoitukset, tilaisuudet, viestintäpalvelut, asiakaslehti ja muut mahdolliset tiedotukseen ja viestintään liittyvät toimet.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 218 714

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 218 715

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 218 715

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 218 715