Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10535

Projektin nimi: Länsi, sto, palkat

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 30.11.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsi-Suomen lääninhallitus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1095237-1

Osoite: PL 346

Puhelinnumero: 0718740531

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Reino Myllymäki

Asema: erikoissuunnittelija

Sähköposti:

Puhelinnumero: 0408344177

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Teknisen tuen hallinnointiin liittyvä hanke Länsi-Suomen lääninhallituksessa

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 000