Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10536

Projektin nimi: Taitajien tierna -jatkoprojekti

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0210123-5

Osoite: PL 106 (Kauppurienkatu 23)

Puhelinnumero: (08)3168611

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.proagria.fi/oulu/fi/taitajien_tierna/

Projektin kotisivun osoite: www.proagriaoulu.fi/fi/taitajien_tierna/

Vastuuhenkilön nimi: Maija-Liisa Tausta-Ojala

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: maija-liisa.tausta-ojala(at)proagria.fi

Puhelinnumero: 040-5800438

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat elintarvike-, käsi- ja taideteollisuusalan sekä matkailualan yrittäjät ja/tai yrittäjyydestä kiinnostuneet (noin 30 yrittäjää/tuottajaa).
Lentokentän matkustajien lisäksi koti- ja ulkomailla asuvat henkilöt ja eri liike-elämän yritykset/laitokset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan seitsemän seutukuntaa ja eri organisaatiot (mm. oppilaitokset, Finavia) ja hankkeiden edustajat, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 30, joista naisia 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 147, joista naisia 130

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 13, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa keskitytään elintarvike, käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjien yhteistoimintaedellytyksien vahvistamiseen yhteisen liike- ja myyntikonseptin aikaansaamiseksi sekä tuotteiden tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen. Lentoasemalla ja alueen matkailu- sekä turistikohteissa tullaan myymään Pohjois-Pohjanmaalla tuotettuja ja mm. alueen raaka-aineista valmistettuja lahja- ja tuliaistuotteita.

Tuotteet toimivat käyntikorttina Pohjois-Pohjanmaasta. Tuotteissa korostuu alueen luonto, perinteet, kulttuuri, historia ja paikalliset makutottumukset. Tuotteiden valmistus lisää työllisyyttä ja edistää yrittäjyyttä alueella. Tuotteet on tarkoitettu koti- ja ulkomaan liike- ja turistimatkustajille sekä koti- ja ulkomailla asuville henkilöille ja organisaatioille. Tuotteistamisessa huomioidaan asiakkaiden toiveet ja tarpeet.

Projektissa rakennetaan verkostoja ja yhteistyötä eri tahojen kuten maaseudun ja kaupunkien sekä organisaatioiden ja erilaisten hankkeiden välillä. Tavoitteena on saada mm. lentokentän myymälään uusia innovatiivisia tuotteita valmistava yrittäjäverkosto, minkä avulla edistetään pienten yritysten kasvua ja kansainvälistymisvalmiuksia koulutusta ja teknologiaa hyödyntäen.

Projektissa kohderyhmä saa tietoa mm. tuotekehitykseen, markkinointiin, logistiikkaan ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista koulutuksissa ja eri tapahtumissa. Tuotteistamisessa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Jatkossa yrittäjät pystyvät hyödyntämään uusissa ideoissaan projektissa saatuja tietoja yhä laadukkaampien ja mielenkiintoisempien tuotteiden valmistamisessa.

Projektissa tuetaan yrittäjien tuottavuuden kehittämistä kestävällä tavalla ja yrittäjien kilpailukyvyn parantumista perehdyttämällä heitä kaupallistamaan tuotteensa ja kehittämään yritystoimintojaan. Tuotteiden kaupallistamiseen saadaan apuvoimia tuoteraadista, jonka jäsenillä on tuntumaa todellisiin markkinoihin. Projektissa tarjotaan myös matkailualan yrittäjille mahdollisuutta saada potentiaalisia asiakkaita lentomatkustajien joukosta. Paikallisuuteen perustuvat asiat, ja täällä pohjoisessa erityisesti ruoan aromikkuus kiinnostavat tulevaisuuden matkailijoita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkamisesta ja sen toiminnasta tiedotetaan alueen lehdissä lehti-ilmoitusten/-juttujen muodossa, sekä radion/tv:n avulla. Kohderyhmät (yrittäjät, yhteistyötahot, tiedotusvälineet ym. organisaatiot) tavoitetaan myös kirjeitse, tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen. Lisäksi tehdään henkilökohtaisia käyntejä erilaissa järjestetyissä tilaisuuksissa (erikokoisia yleisötilaisuuksia) ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tiedotuskanavia ovat myös hankkeen www-sivut, sosiaalisen median Facebook-sivut ja Maaviesti-lehti. Tiedotusta hoidetaan myös eri henkilöverkostojen ja hallinnoijatahon henkilökunnan kautta.

Projektin aikana tapahtuvasta toiminnasta (seminaarit, koulutukset, messut, retket ym. tapahtumat) tehdään tiedotteita eri kohderyhmille ja tiedotusvälineille. Ajankohtainen tiedottaminen yrittäjille ja yleisölle tapahtuu sähköpostien ja hankkeen www-sivujen kautta. Tuloksista tiedotetaan kirjallisen loppuraportin avulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

09-12/2008 rekrytointi ja tiedotus; organisaation oma lehti ja www-sivut sekä paikalliset lehdet, kirjeitse.
01-12/2009 kts. 11.1 lisäksi toiminnasta kertovat tiedotteet sidosryhmille
01-12/2010 kts. 11.1 lisäksi toiminnasta kertovat tiedotteet sidosryhmille
01-12/2011 kts. 11.1 lisäksi toiminnasta kertovat tiedotteet sidosryhmille
01-05/2012 kts. 11.1 lisäksi toiminnasta kertovat tiedotteet sidosryhmille ja lisäksi loppuraportti.
Hankkeessa aikaan saatujen hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu hallinnoijan, kohderyhmien ja eri yhteistyöorganisaatioiden yhteistyönä eri tiedotusvälineitä käyttäen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 371 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 371 420

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 421 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 420 641

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen projektisuunnitelmaa ja toiminnallisia tavoitteita mukautettiin vastaamaan kohderyhmän toiveita hakemalla muutoksia projektisuunnitelmaan. Hankkeen toteutus onnistui muutospäätöksen ja suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osallistujilta saatu palaute hankkeesta kokonaisuutena oli positiivista ja kannustavaa, moni toimija esitti toiveita jatkohankkeesta.

Alkuperäinen tavoite "Tähtituotteita maailmalle -myymälä" lentokentälle toteutui osittain, koska tuotteita on saatavilla Finnavian myymälän valikoimissa. Monet yrittäjät ovat löytäneet yhden uuden reitin esitellä tuotteitaan suoraan myymälän valikoimista päättäville. Jatkossakin tulemme näkemään alueemme tuotteita myymälässä.

Hankkeessa mukana olleet luovat yrittäjät ja toimijat ovat saaneet kokeilla erilaisia toiminta- ja yhteistyötapoja monenlaisissa tilanteissa ja paikoissa. Yrittäjien yhteistyövalmiudet ovat parantuneet ja myös uusia toimintamalleja on haluttu ottaa käyttöön. Yrittämiseen ja tuotekehitykseen liittyviä asioita on opittu avoimestikin jakamaan muiden kanssa. Yrittäjyyttä pohtivat ovat voineet olla mukana tapahtumissa ja testata omien tuotteiden soveltuvuutta myyntituotteiksi. He ovat saaneet asiakkailta sekä toisilta toimijoilta arvokasta opastusta myyntipisteen järjestämisestä tuotteiden muokkaukseen ja hinnoitteluun asti. Hankkeen aikana joku on rohkaistunut aloittamaan yritystoiminnan, joku toimimaan osa-aikaisena yrittäjänä ja onpa joku todennut olevansa parempi myyjä muiden tuotteille kuin omille.

Hanke on elävöittänyt monien myyntipisteiden valikoimaa ja antanut mahdollisuuden testata erilaisten tuotteiden menekkiä uudenlaisissa myyntipisteissä. On löydetty hyviä uusia myyntipisteitä ja esittelypaikkoja ja myös todettu, etteivät matkamuistotuotteet sovellu omaan myymälään. Näyttävät joulutorit ovat saaneet kiitosta ja jatkosuunnitelmiakin on tehty vastaavanlaisesta alueen tuottajien, tuotteiden, toimijoiden ja asiakkaiden kohtaamismahdollisuudesta Oulussa.