Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10537

Projektin nimi: Monikulttuurinen työyhteisö

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210838-1

Osoite: Ammattitie 1

Puhelinnumero: 020 51311

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.edupoli.fi

Projektin kotisivun osoite: www.edupoli.fi/moty

Vastuuhenkilön nimi: Michael Dredge

Asema: tiimipäällikkö

Sähköposti: michael.dredge(at)edupoli.fi

Puhelinnumero: 020 5131 520

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Kirkkonummi, Pornainen, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Nykyisten ja tulevien monikulttuuristen työyhteisöjen henkilökunta Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan alueella. Edupoli toimii maantieteellisesti sekä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Viranomaistahot ja työmarkkinajärjestöt, kolmas sektori, tulevat uudet työntekijät, maahanmuuttajat, Edupolin ja Amiston opiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 795, joista naisia 730

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Monikulttuurinen työyhteisö -hanke alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.6.2011. Hankkeen hallinnoijana toimii Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on:
• Antaa työyhteisöille valmiuksia vastaanottaa, perehdyttää ja ohjata maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä
• Vaikuttaa asenteisiin, työilmapiiriin ja vuorovaikutukseen
• Edistää erilaisten kulttuurien ymmärtämistä
• Edistää monikulttuurisen työyhteisön kehittymistä
• Nopeuttaa työntekijöiden sopeutumista monikulttuuriseen työyhteisöön
• Työpaikkojen työmenetelmien ja toimintatapojen hioutumien yhtenäisemmiksi
• Työn tuottavuuden lisääntyminen monikulttuurisuusymmärtämyksen myötä
• Monikulttuurisuusstrategian rakentaminen yhteisesti sovittujen arvojen ja tavoitteiden toteuttamisen pohjaksi

Toimenpiteet
Koulutetaan yritysten ja organisaatioiden henkilökuntaa monikulttuurisuusosaajiksi (Monikulttuurisuus-passi):
• Henkilökunnan yleinen koulutus (First Steps)
• Työpaikkaohjaajien/työpaikkakouluttajien/perehdyttäjien syventävä koulutus
• Johdon koulutus (strategia)

Oppimisympäristö
Luodaan vuorovaikutteinen oppimisympäristö, Best Practice -tietopankki ja keskustelufoorumi.

Tulokset ja vaikutukset:
560 koulutettua monikulttuurisuusosaajaa työyhteisöihin
Monikulttuurisuus-osio lukusuunnitelmiin
Monikulttuurisuus-passi
Best Practice -tietopankki

Työyhteisöjen monikulttuurisuusosaaminen vahvistuu ja osaan työyhteisöistä laaditaan monikulttuurisuusstrategia.

Suomalainen yhteiskunta hyötyy maahanmuuttajien nopeammasta sopeutumisesta työyhteisöihin.

Partnerit/ Yhteistyökumppanit
Aiesopimukset Itellan ja Itä-Uudenmaan Oppimisopimuskeskuksen kanssa ja neuvottelut meneillään mm. Norpen, IKEAn, SOLin, TKK Dipolin, Porvoon kaupungin ja Helsingin bussiliikenteen kanssa. Yhteistyösopimukset toimitetaan rahoituspäätöksen tultua.

Yhteyshenkilö: Tarja Hämäläinen, tarja.hamalainen@edupoli.fi, p. 020 5131 271

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeista tiedotetaan Edupolissa intranetin välityksellä ja infotilaisuuksissa sekä yhteisyökumppaneiden verkkosivuilla sekä järjestetään tiedotustilaisuuksia.

Ohjausryhmässä laaditaan hankkeen viestintä- ja markkinointistrategia

Markkinointivaihe: esite hankkeesta, lehdistötilaisuus, lehti-ilmoitukset, tiedotteet Edupolin intranetissä ja internetissä
Toteutusvaihe: lehti-ilmoitukset, suoramarkkinointi, intra- ja internet
Tulosten levittäminen: päättöseminaari, lehdistötilaisuus, intra- ja internet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana sekä hankkeen jälkeen Best Practice – tietopankki toimii hyvien käytänteiden levittäjänä. Verkkosivuilla kerrotaan hankkeen etenemisestä. Koulutustilaisuudet toimivat kokemusten ja hyvien käytänteiden levittäjinä.

Projektissa syntyneistä hyvistä käytännöistä ja tuloksista tiedotetaan mm. päättöseminaarissa. Projektin aikana saadun palautteen pohjalta tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Hankkeen hyviä käytäntöjä ja tuloksia levitetään ja juurrutetaan osaksi opintosuunnitelmia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 214 819

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 214 592

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 262 721

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 331

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Loimme ja kehitimme kolmiportaista koulutusmallia monikulttuurisuus osaamisen lisäämiseksi työyhteisöissä. Kolmiportaisen koulutusmallin tarkoituksena on ollut koko työyhteisön monikulttuurisuusosaamisen lisääminen työntekijästä johtajiin. Osaaminen jää pääomaksi työyhteisöihin, samoin kuin koulutusten aikana mahdollisesti luodut verkostot, perehdytyskansiot, strategiat, toimintasuunnitelmat ja hyvät käytännöt. Malli osoittautui toimivaksi ja sen eri moduuleita voi jatkossakin hyödyntää työyhteisöissä, oppilaitoksissa ja tutkintovaatimuksissa.

Koulutusmallin mukaisesti koulutimme 795 henkilöä eri työyhteisöihin ja heidän lisääntynyt monikulttuurisuusosaamisensa jää pääomaksi työyhteisöihin. Olemme myös luoneet työyhteisöihin pysyviä hyviä käytäntöjä kehittämistehtävien avulla ja olleet mukana luomassa monikulttuurisia perehdytyskansioita ja eri työyhteisöihin. Lisäksi olemme olleet käynnistäneet ja vahvistaneet työyhteisöjen moninaisuuden strategioita ja toimintasuunnitelmia.

Olemme luoneet internet sivuston, jonka materiaalipankissa on kootusti tietoa eri kulttuureista, uskonnoista ja hyvistä käytännöistä. Internet sivusto sisältää myös Monexi - monikulttuurisen casepankin, joiden tosielämän kulttuurienvälisistä kohtaamista voi hyödyntää niin työyhteisöissä kuin opetuksessakin.

Monikulttuurisuuspassien ja koulutusmallien myötä lukusuunnitelmiin ja aikuiskoulutustutkintoihin kehitetään monikulttuurisuusmoduuleita, jotka ovat niin työyhteisöjen, oppilaitosten kuin viranomaistenkin käytettävissä ja hyödynnettävissä.