Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10539

Projektin nimi: Tekninen tuki, tiedotus/Uudenmaan ELY-keskus

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Uudenmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Maistraatinportti 2

Puhelinnumero: 0295 021000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Janne Kesälahti

Asema: hallintojohtaja

Sähköposti: janne.kesalahti(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 021197

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

ESR-ohjelman hankkeiden toteuttamiseen ja tuloksista tiedottamiseen sekä ohjelman markkinointiin ja siihen liittyvään viranomaisyhteistyöhön liittyvä toiminta.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 185 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 184 972

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 185 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 184 972