Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10540

Projektin nimi: ESR-ohjelman Itä-Suomen osion arviointi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Arviointi ja selvitykset

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueosasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: PL 32

Puhelinnumero: 010 60 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tem.fi

Vastuuhenkilön nimi: Milla Ohrankämmen

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: milla.ohrankammen(at)tem.fi

Puhelinnumero: 0503960079

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektin tehtävänä on Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007-2013 arviointisuunnitelman toimeenpano (Itä-Suomen suuraluetta koskevalta osalta) ja ex ante.

Ohjelma-arviointien ja muiden relevanttien arviointi- ja selvitystulosten käsittely osana 2007-2013 kauden päättämistä ja kauden 2014-2020 kauden ohjelmatyön ja toimeenpanon käynnistymistä. Käsitellään ja levitetään arviointituloksia ja tarkastellaan arviointitoimintaa ohjelmakausien murrosvaiheessa erilaisin toimin.

Uuden ohjelmakauden 2014 - 2020 arviointiin liittyvät esiselvitykset.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 074

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 074