Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10543

Projektin nimi: Tekninen tuki, Informaatio

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 30.11.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjanmaan liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Maakuntaliitto

Y-tunnus: 0970063-6

Osoite: Hietasaarenkatu 6

Puhelinnumero: 06-3206500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.obonia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ann Holm

Asema: Kaavoitusjohtaja

Sähköposti: ann.holm(at)obotnia.fi

Puhelinnumero: 06-3206540

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen, valvontaan ja tarkastukseen sekä toimiin, joilla parannetaan sosiaalirahaston täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia sekä suuraluetasolla että maakunnissa.

Teknisen tuen käytästä päättää vuosittain ohjelman seurantakomitea käyttösuunnitelman pohjalta. aluetasolla käyttösuunnitelmat hyväksytään maakunnan yhteistyöryhmissä.

Isompana kokonaisuutena on toteutettu Pohjanmaan EU-hankerahoitukseen liittyvä sivusto www.pohjanmaa.fi/eu-rahoitus . EU:n ohjelmakausi 2007-2013 on käynnistymässä ja maakunnassa on ilmennyt tarvetta sivustolle, jossa jaetaan keskitetysti EU-rahoitukseen liittyvää tietoa. Tähän asti tieto on ollut rahoituksen hakijan näkökulmasta kovin pirstaleista, sillä eri tasoista tietoa löytyy paitsi kunkin rahoittajaorganisaation omilta kotisivuilta myös ministeriöiden sivuilta. Tavoitteena on ollut luoda e-palveluportaaliin sivusto, josta EU-rahoituksen hakijat saavat kattavasti tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista ja ohjelmista (ns. yhden luukun periaate). Sivusto avattiin lokakuussa 2007.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 907

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 907