Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10545

Projektin nimi: Yrityspalvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (YPAKE)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Veteraanikatu 1

Puhelinnumero: 020 63 60020

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite: www.te-keskus.fi/Public/default.aspx?contentid=21157

Vastuuhenkilön nimi: Jouko Sarkkinen

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: jouko.sarkkinen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 020 63 60020

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritystoimintaa edistävät toimijat Pohjois-Pohjanmaalla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritykset ja yrityskonsultit sekä koulutusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 34, joista naisia 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30, joista naisia 13

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa pilotoidaan ja vakiinnutetaan seudullinen keskitetty yrityspalvelumalli. Hankkeessa tuodaan esiin yrittäjyys hyvänä ja tasavahvana vaihtoehtona palkkatyön rinnalla, tuetaan erilaisia yrittäjyyden muotoja (ammatinharjoittajat, franchise, osuuskunnat) ja yritysten verkostoitumista, tarjota yritystoiminnan vakiinnuttamisen kannalta tarvittavia asiantuntijapalveluja ja tukitoimenpiteitä sekä tukea työllisyyden kannalta tärkeiden sukupolvenvaihdosten onnistumiseen.Toteutuksessa huomioidaan Yritys-Suomi palvelujärjestelmän toteutusta koskeva periaatepäätös samoin kuin työ- ja elinkeinoministeriön suunnitelmat seudullisten palvelujen kehittämiseksi. Hankekokonaisuudessa tuotteistetaan seudullisten yrityspalveluiden ja työvoimapalveluiden yhteistoimintamalli, joka pilotoidaan Oulun seudun alueella ja mahdollisuuksien mukaan monistetaan muihin Pohjois-Pohjanmaa seutukuntiin, samalla voidaan testata toimintatavan siirtoa ja siihen liittyvää problematiikkaa. Tarkoituksena on testata valtion ja kuntien organisaatioiden tuottamien palveluiden yhteensovittaminen ja mahdollinen yhteinen tuottaminen toimintojen tehostamiseksi. Hankkeessa toteutetaan ns. yhden luukun periaate, jossa toimintaa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa ja toimintaan kootaan erilaiset yrityspalveluita toteuttavat tahot. Tällä mallilla vastataan yrittäjien tarpeeseen saada laadukkaita tukipalveluita oman yritystoiminnan käynnistämiseen tai sen kehittämiseen. Tavoitteena on tukea yritysten verkostoitumista. Mallin kehittämisessä pystytään hyödyntämään aiempien hankkeiden tulokset ja viemään palvelumallia eteenpäin. Palvelut tuotteistetaan eri toimijoiden yhteistyönä ja näin taataan laadukas kokonaispaketti yrittäjille. Samalla tuodaan vahvasti esiin yrittäjyys vaihtoehtona itsensä työllistämineen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan tehostamalla ja kehittämällä sisäistä viestintää ja seudullista asiakasviestintää s Yhtenä painopisteenä on hankkeen toimjoiden välinen yhteistyö tiedonvaihdossa ja hyvien käytänteiden levittäminen. Tiedottamisessa huomioidaan ja hyödynnetään myös Yritys Suomi -brändiä.

Kokemusten mukaan seudullisissa yrityspalveluissa tarvitaan selkeyttä, jotta asiakas/yrittäjä erityisesti alkava yrittäjä osaa ottaa yhteyttä tehokkaasti palveluverkostoon. Esim. oma- ja/tai lähineuvoja järjestelmässä tulisi kiinnittää huomiota sen toimivuuteen ja tunnettavuuteen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koko projektin ajan viedään hyviä käytäntöjä toimintaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 307 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 264 211

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 307 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 264 211

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toteutusta on ohjannut hankesuunnitelma. Toteutusaikana on reagoitu tarvittavalla tavalla toimintaympäristön muutoksiin. Keskeisiä hankkeen toiminnan tuloksia ovat: 1) valtakunnallisen yriysneuvojien valmennusohjelman paikallinen organisointi ja hallinnointi, 2) seudullisen yrityspalvelun sopimuspohjaisen verkostoyhteistyön edistäminen (7 seutukunnasta 3 saanut TEM:n Yritys-Suomi kelpoisuuden), 3) seudullisen yrityspalvelun avustaminen erilaisten info- ja asiakastilaisuuksien järjestämisessä, 4) seudullisen yrityspalvelun asiakas- ja kehittämistarveselvityksen tekeminen