Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10550

Projektin nimi: ESR-ohjelman Itä-Suomen osion tiedotus

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö, ALUE/RARA

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: PL 32

Puhelinnumero: 029 506 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rakennerahastot.fi, www.tem.fi

Vastuuhenkilön nimi: Leena Lyra

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: leena.lyra(at)tem.fi

Puhelinnumero: 0400 625 818

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Rakennerahastoviestinnän tavoitteena on tehdä rakennerahasto-ohjelmat laajasti tunnetuiksi suomalaisten keskuudessa. Ihmisiä ja organisaatioita kannustetaan hakemaan tukea kertomalla rakennerahastotoiminnasta ja hyvistä kokemuksista. Projektitoimijoiden ja viranomaisten tietämys ohjeistuksesta ja muista ajankohtaisista asioista turvataan tiedotustoimenpiteiden avulla.

ESR-ohjelman Itä-Suomen osion tiedotus -projekti toteuttaa EU:n komission kesäkuussa 2008 hyväksymän ja vuonna 2011 tarkennetun viestintäsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä erityisesti Itä-Suomen alueella. Näitä ovat muun muassa:
- komission edellyttämän viestintäsuunnitelman sekä vuosittaisten viestintäsuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen
- tiedotustoimenpiteistä raportointi seurantakomitealle muun muassa vuosirakertomuksissa
- viestinnän arvioinnin järjestäminen ja raportointi ohjelman vuoden 2010 vuosikertomuksessa ja loppuraportissa
- komission INIO-viestintäverkostoon osallistuminen
- rakennerahastoviestinnän koordinointi Suomessa: valtakunnallisen ja suuralueiden viestintäverkostojen yhteistyö
- komission edellyttämän tuensaajien luettelon sekä EURA-projektitietopalvelun sisältövastuu
- viestintään liittyvät julkiset hankinnat
- www.rakennerahastot.fi-internetsivuston ylläpito ja päivitys (kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti)
- esitteiden ja julkaisujen toimittaminen, painattaminen ja jakelu
- komission edellyttämän vuosittaisen tiedotustoimen järjestäminen
- muiden tilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen
- viestintäkoulutuksen järjestäminen
- rakennerahastoprojektien hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja niistä tiedottaminen
- liikelahjojen hankinta ja jakelu
- 2014-2020 ohjelmakauden valmisteluun, käynnistämiseen ja soveltuvien osion toteutusvaiheeseen liittyvät viestintätoimet
- horisontaalisten painopisteiden edistämiseen liittyvä viestintä

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 998

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 998

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 147 998

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 998