Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10552

Projektin nimi: FEENIX koulutus

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.10.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 19 A

Puhelinnumero: 010 19 1450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei ole

Vastuuhenkilön nimi: Irja Aho

Asema: Toimistonjohtaja

Sähköposti: Irja.aho(at)mol.fi

Puhelinnumero: 010 60 46380

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Kaustisen, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Kinnula, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Reisjärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tehdaspalossa työttömäksi jääneet ja työttömyyden uhkaamat sekä potentiaaliset puualan työnantajat sekä työllistyneet joilla on edelleen koulutustarpeita uudessa työyhteisössä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Potentiaaliset työnantajat puualan ulkopuolella.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 70, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 72, joista naisia 20

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19, joista naisten tutkintoja 10

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoite on hallita sitä rakennemuutosta mitä Incap Furniture yhtiön palo on aiheuttanut Lestijärvellä ja sen lähi työssäkäyntialueella. Hankkeella täydennetään muutosturvalla aloitettuja toimenpiteitä työvoimapoliittisen toiminnan keinoin. Koulutus kohdennetaan pääosin puualalle työllistävästi. Toisaalta koulutetaan jo työllistyneitä uuden työpaikan vaatimusten mukaisesti. Syntyneiden uusien yritysten johdolle ja henkilöstölle järjestetään yrittäjyyttä ja liiketoinmintaa tukevaa koulutusta.

Tavoitteena on käynnistää alueella uutta työllistävää yritystoimintaa ja työllistää paitsi irtisanotut myös yritystoiminnan käynnistämistä tukevat mahdollisesti muutkin työnhakijat tai etsiä irtisanotuille jokin muu työllistymistä edistävä ratkaisu.

Toiseksi projekti voi aktivoida alueella toimivia yrityksiä rekrytoimaan työvoimaa. Varsinainen koulutus hankitaan kansallisin varoin.

Kolmanneksi projekti voi edistää henkilöstökoulutuksella alueella toimivien yritysten henkilöstön osaamista, toiminnan tuottavuutta ja kilpailukykyä ja kasvun kautta työvoiman kysyntää.

Manner-Suomen ohjelman mukaan tavoite on erityisesti henkilöstön osaamisen ja työkyvyn sekä työorganisaatioiden laadun ja yritystoiminnan kehittäminen. Toisekseen tuetaan uuden yritystoiminnan synnyttämistä. Pohjois-Suomen alueosiossa korostetaan PK- yritysten henkilöstön ja johdon osaamista ja alkavien yritysten tukemista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti tiedottaa toiminnastaan suoraan asiakkaille ja työnantajille sekä lehditön kautta myös suurelle yleisölle. Noudatetaan tiedottamisesta annettuja ohjeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä toimintatavoista keskustellaan ohjausryhmässä ja raportoidaan valtioneuvostolle. Hyvät toimintatavat jäävät alueen toimijoiden käyttöön. Näistä keskeisiä ovat työvoimatoimisto ja aikuiskouluttajat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 239 552

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 239 552

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toiminta-aika on 1.1.2009 - 31.8.2010, henkilöresursseja käytössä 31.12.2009 saakka.

Projektirahoituksella on toteutettu puualan perustutkintokoulutusta Vetelissä, myös muita koulutuksia on suunniteltu ja toteutettu projektin puitteissa eri rahoitusmuodoilla.

Projektissa on tehty työnantajakäynejä hankealueen kunnissa, näiden aikana on kartoitettu yritysten rekrytointi- ja muita tarpeita sekä informoitu TE-toimiston eri palveluista. Henkilöasiakkaiden kanssa on tavattu sekä henkilökohtaisesti että ryhminä. Tapaamisten aikana on kartoitettu henkilöiden tilannetta, tarpeita ja toiveita ja tältä pohjalta tehty yhdessä suunnitelmia toimenpiteistä, jotka parantavat henkilöiden asemaa työmarkkinoilla.