Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10555

Projektin nimi: Profiloidu osaajaksi / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Kauppakatu 40 B, PL 69

Puhelinnumero: 020 63 60110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Mauranen

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: ulla.mauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 246 4617

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Joensuulaiset 500 päivää työttömänä olleet henkilöt. (Vuoden 2009 alussa Joensuun kaupunkiin yhdistyvät Enon ja Pyhäselän kunta.)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kts. hakemusnro 702632 (Profiloidu osaajaksi).
Viranomaiset, palveluntarjoajat, yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 128, joista naisia 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Honkalampi-säätiön hallinnoimalle Profiloidu osaajaksi -projektille.

Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja valmistellaan palkkatukipäätökset) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemus Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen yhteistyössä Honkalampi-säätiön hallinnoiman rinnakkaishankkeen Profiloidu osaajaksi -projektin kanssa:
Loppuseminaari marraskuussa 2010
Loppuraportti ja sen jakelu Internetissä Honkalampi-säätiön sivuilla joulukuu 2010
Osallistuminen alan seminaareihin alustajana pyynnöstä

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 981 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 920 673

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 047 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 960 741

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Profiloidu Osaajaksi/Työvoimapoliittiset toimet -rinnakkaishankkeen tavoitteena oli tukea emohanketta suoraa työllistymistä tukevien toimenpiteiden suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen osalta. Työvoimapoliittisessa rinnakkaishankkeessa toteutettiin hankkeen asiakkaille työvoimakoulutusta ja myönnettiin palkkatukea.

Hankittuihin työvoimakoulutuksiin osallistui yhteensä 81 henkilöä ja opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä 6477. Palkkatukea myönnettiin yhteensä 93 henkilölle. Palkkatukipäiviä kertyi yhteensä 10448 kappaletta.