Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10556

Projektin nimi: Hakijasta tekijäksi / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40 B. PL 69

Puhelinnumero: 020 63 60110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Mauranen

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: ulla.mauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 246 4617

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät työnhakijat, joiden työllistymistä voidaan edistää hankkeen antaman tuen ja ohjauksen sekä osaamisen puutteita korjaavan koulutuksen avulla. Kohderyhmässä huomioidaan erityisesti ne, joilla on mahdollisuuksia työllistyä aloille, joilla ilmenee tai jatkossa ennakoidaan ilmenevän pulaa työvoimasta kuten esimerkiksi metalli-, LVI-, puhdistuspalvelu-, hoiva- ja puunkorjuualat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työantajat, yritykset ym. työpaikat
Kunnat
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän/Aikuisopiston hallinnoimalle Hakijasta tekijäksi -projektille. Kyseisen hankkeen tavoitteena on vähentää rakenteellista työttömyyttä ja parantaa työttömien työllisyyttä ja työmarkkinakelpoisuutta sekä työvoiman kohtaantoa. Hankkeessa kehitetään työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamismalli.

Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja valmistellaan palkkatukipäätökset) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnro 700023 (Hakijasta tekijäksi). Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnro 700023 (Hakijasta tekijäksi). Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 803 270

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 789 660

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 900 270

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 797 610

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hakijasta tekijäksi/Työvoimapoliittiset toimet -rinnakkaishankkeen tavoitteena oli tukea emohanketta suoraa työllistymistä tukevien toimenpiteiden suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen osalta. Työvoimapoliittisessa rinnakkaishankkeessa toteutettiin hankkeen asiakkaille työvoimakoulutusta ja myönnettiin palkkatukea.

Hankittuihin työvoimakoulutuksiin osallistui yhteensä 38 henkilöä ja opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä 826. Palkkatukea myönnettiin yhteensä 86 henkilölle. Palkkatukipäiviä kertyi yhteensä 7778 kappaletta.