Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10557

Projektin nimi: Keski-Karjalan työvoimapörssi / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40 B, PL 8

Puhelinnumero: 010 60 26000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Mauranen

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: ulla.mauranen(at)te-keskus.fi

Puhelinnumero: 044-246117

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Kitee, Rääkkylä, Kesälahti, Tohmajärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 20-vuotiaat ammatin vaihtajat, työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka ovat työkykyisiä ja joilla on omaehtoinen halukkuus käyttää hankkeen kehittämis- ja koulutuspalveluita itsensä työllistämisessä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat myös ammatillisessa perus- ja täydennyskoulutuksessa olevat opiskelijat, pätkätyöntekijät, muutosturvan piiriin joutuneet, palkkatuella työllistetyt, eri työllistämishankkeista tulevat henkilöt sekä seutukunnalla työskentelevät kolmannen sektorin toimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 136, joista naisia 68

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten tutkintoja 4

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy:n (KETI) hallinnoimalle Keski-Karjalan työvoimapörssi -projektille. Em. hankkeen keskeisinä toimenpiteinä ovat osaavan työvoiman etsiminen ja kouluttaminen maaseutu-, palvelu- sekä tuotannollisille yrityksille Itä-Suomessa. Tavoitteena on kehittämis- ja koulutustoimiin osallistuvan henkilön urasuunnitelmien laatiminen, koulutustarpeen määrittely, koulutusten suunnittelu ja toteutus. Koulutus- ja kehittämistoimien tavoitteena on poistaa yrityksiin rekrytoitavan henkilöstön osaamisvajeita, jotta koulutuksiin osallistuvien henkilöiden työllistyminen voidaan turvata pitempiaikaisesti.

Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja valmistellaan palkkatukipäätökset) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnro 700477 (Keski-Karjalan työvoimapörssi). Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnro 700477 (Keski-Karjalan työvoimapörssi). Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 494 510

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 492 254

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 494 510

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 541 370

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin alkamisajankohdan huomioon ottaen laman ollessa päällä projektin toiminta onnistui hyvin. Ammatilliseen koulutukseen suuntaaminen oli projektille onnistunut vaihtoehto. Ulkopuolisen toteuttajan kanssa tehty toiminta antoi oman mausteensa ja sieltä sai uusia ideoita lähteä toteuttamaan paikallisesti uutta koulutusta aloilla, joilla tiedettiin olevan työvoiman tarvetta eläköitymisen johdosta tai muuten tulevaisuuden näkymissä. Koulutuksiin hakeutuminen oli runsasta ammatillisen koulutuksen ollessa kyseessä. Naiset olivat aktiivisimpia koulutukseen hakeutujia ja sijoittuminen koulutuksen jälkeen työmarkkinoille oli parempi. Myös miehet saivat koulutuksen jälkeen suunnan työelämään. Toki tietysti aina on joukossa joitakin, joita ei voida auttaa millään toimenpiteellä. Työvoimapoliittinen rinnakkaishanke on apuna te-toimistolle koulutus- ja palkkatukipuolella ja vaatii oman tekijänsä jotta varojen hallinta olisi selkeää ja hallittua. Tuloksellisesti asetetut koulutuspäivät ylitettiin, mutta palkkatukipuolella jäätiin jälkeen sekä työnantajaosuuksissa valtiolle työllistämisen johdosta. Kaiken kaikkiaan saavutettiin eri henkilöiden kohdalla varsin tuloksellistä työtä ja projektin apu oli varsin merkittävä lisä te-hallinnon toimintaan. Rinnakkaishankemalli vaatii oman tekijänsä, jotta pysytään varojen käytössä kartalla ja saadaan asioita hoidettua yhden luukun periaatteella. Projektityöntekijällä on hieman enemmän aikaa paneutua työnhakijan ongelmiin ja voidaan etsiä ratkaisuja "umpikujasta" ulospääsyyn eri vaihtoehtoja miettimällä. Kun henkilö on ollut pitkään työttömänä, niin hänen näkemyksensä kapeutuu ja joku voi olla herättelijänä katselemisessa "vihreämpää aidan takaa". Kokemuksena voin sanoa, että te-toimistonkin puolella on oltu varsin tyytyväisä olemassa olevaan toimintaa, ettei ole tarvinnut oman työn ohessa vielä tehdä projektien töitä, mikä olisi syönyt varsin suuren palan työajasta. Mikä tulee projektin pituuteen, niin toimintaa voitiin aktiivisesti tehdä varsin lyhyen ajan, kun aloitus vie oman aikansa ja myös lopetus toimiin tulee varata riittävästi aikaa.