Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10558

Projektin nimi: Työtieprojekti -tie työhön Pielisen Karjalassa / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40 B, PL 8

Puhelinnumero: 010 60 26000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.lieksa.fi/tyotieprojekti

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Mauranen

Asema: työvoimapalveluasiantuntija

Sähköposti: ulla.mauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 246 4617

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan

Kunnat: Nurmes, Valtimo, Lieksa

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pitkäaikaistyöttömät
Henkilöt, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä

3.3 Välilliset kohderyhmät

Seudun työnantajat, julkiset organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 160, joista naisia 85

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Lieksan kaupungin hallinnoimalle Työtie -tie työhön Pielisen Karjalassa -projektille. Kyseinen projekti toimii Pielisen Karjalan (Lieksa, Nurmes ja Valtimo) työllistämisen edistäjien ja työn omistajien välillä sekä kehittää toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja valmistellaan palkkatukipäätökset) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnro 701081 (Työtieprojekti -tie työhön Pielisen Karjalassa). Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnro 701081 (Työtieprojekti -tie työhön Pielisen Karjalassa). Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 994 030

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 987 004

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 994 030

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 997 567

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Rinnakkaisprojekti jossa toteutetaan työvoimapoliittisia toimia, työvoimakoulutus ja palkkatuki. Emoprojekti on Työtieprojekti -tie työhön Pielisen Karjalassa (S10051), jota hallinnoi Lieksan kaupunki.