Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10565

Projektin nimi: Ympäristöriskinarvioinnin koulutuksen huippuyksikön kehittäminen Itä-Suomeen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: Itä-Suomen yliopisto, PL 1627

Puhelinnumero: +358 207 87 2211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://uef.fi/

Projektin kotisivun osoite: www.eracnet.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jukka Juutilainen

Asema: Professori, laitoksen johtaja

Sähköposti: jukka.juutilainen(at)uef.fi

Puhelinnumero: +358 447 163226

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Varkauden, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Nurmes, Keitele, Tervo, Juuka, Rautalampi, Kitee, Rääkkylä, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Outokumpu, Tohmajärvi, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Kontiolahti, Polvijärvi, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- riskinarviointi- ja ympäristötutkimustietoa tuottavat ja hyödyntävät viranomaiset (kunnat/valtio/EU: ympäristö, rakentaminen, maankäyttö, aluesuunnittelu, sosiaali- ja terveyssektori, palo- ja pelastustoiminta, turvallisuus)
- yritysten asiantuntija- ja vastuuhenkilöt (mm. metalli- ja kaivannaisteollisuus, energiatuotanto, pk-yritykset)
- poliittiset päätöksentekijät: alueellinen, kansallinen, EU
- ympäristöriskinarvioinnin ja siihen liittyvien tieteenalojen tutkijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

- yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusopiskelijat
- alueen asukkaat/kuntalaiset
- sidosryhmät: Suomen ympäristökeskus, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteenlaitos, Metsäntutkimuslaitos, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus,Valtion pelastusopisto, alueelliset ympäristökeskukset, Itä-Suomen ympäristölupavirasto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 638, joista naisia 267

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tehdään yhä enemmän ympäristöriskien hallintaan tähtääviä ratkaisuja. Hyviin lopputuloksiin johtavien valintojen edellytys on kvantitatiivinen riskinarviointi, jolla eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia voidaan verrata objektiivisesti. Ympäristöriskien arviointiin tarvitaan monitieteisen koulutuksen saaneita riskinarvioinnin erityisosaajia, ja myös yhteiskunnan ja yritysten toimijat tarvitsevat koulutusta ympäristöriskien arvioinnissa. Itä-Suomen yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kuopion yksiköt muodostavat monitieteisen ympäristötutkimuksen ainutlaatuisen osaamiskeskittymän, joka tarjoaa erinomaisen pohjan ympäristöriskien arvioinnin koulutuksen kehittämiselle. Osaamisverkostoa on täydennetty Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella ja Työterveyslaitoksella, millä tähdätään muodostamaan kansallisesti vahva ympäristöriskien arvioinnin osaamiskeskittymä Itä-Suomeen.

Hankkeen tavoite on kehittää Itä-Suomen yliopiston ja tutkimuslaitosten monitieteistä osaamista yhdistävä, kansallisesti ainutlaatuinen koulutuskokonaisuus. Koulutuksen kohderyhmiä ovat tietoa soveltavat yritysten asiantuntijat, toiminnanharjoittajat, viranomaiset sekä alan tutkijat. Koulutustarjontaa suunnataan myös EU-viranomaisten ja päätöksentekijöiden tarpeisiin. Ympäristöriskien arvioinnin tutkijankoulutusta vahvistetaan kansainvälisen yhteistyön ja tutkijavaihdon avulla.

Hankkeen tavoite on tuotteistaa kehittämäänsä riskinarvioinnin koulutusta. Täydennyskoulutukseen suunnitellaan ja kehitetään koulutuskokonaisuus, joka mahdollistaa ammatillisen pätevöitymisen ympäristöriskinarvioinnissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksessa noudatetaan Euroopan komission asetusta jäsenvaltion toteuttamasta EU:n rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta (EY N:o 1159/2000) sekä rahoittajaviranomaisten antamia ohjeita.

Hankkeesta sekä koulutusten ja tapahtumien tiedottamiseen käytetään ensisijaisesti ERAC osaamisverkoston verkkosivuja (www.eracnet.fi). Kohde- ja sidosryhmille tiedotetaan tapahtumista myös suoraan sähköpostitse ja tarvittaessa lehtien ilmoituspalstoilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa syntyvät hyvät käytännöt ympäristöriskinarvioinnissa osaamisen kehittämisessä tarjotaan koko osaamisverkoston käyttöön.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 876 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 770 212

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 977 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 886 329

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tehdään yhä enemmän ympäristöriskien hallintaan tähtääviä ratkaisuja. Monitieteisenä kokonaisuutena, onnistunut ympäristöriskinarviointi edellyttää useiden tieteenalojen osaamista yhteiskunnan ja yritysten toiminnassa. ERACedu, Ympäristöriskinarvioinnin koulutuksen huippuyksikön kehittäminen Itä-Suomeen -hankkeen tavoite oli yhdistää Itä-Suomen yliopiston ja ympärille keskittyneiden tutkimuslaitosten monitieteistä osaamista (ympäristö ja ympäristöterveys) kokonaisvaltaiseksi ympäristöriskien arvioinnin koulutustarjonnaksi. Hankkeen lähtökohtana oli tarjota verkoston osaamista tieteellisenä jatko- ja täydennyskoulutuksena tutkijoille, yritysten asiantuntijoille, toiminnanharjoittajille ja viranomaisille.

Hankkeessa kehitettiin ja tarjottiin ympäristönriskinarvioinnin koulutusta ja seminaareja ajankohtaisista ympäristökysymyksistä (mm. maankäyttö, energiantuotannon vaihtoehdot, kemikaalilainsäädäntö) riskinarviointi- ja ympäristötutkimustietoa hyödyntäville tutkijoille, viranomaisille, yrityksille ja poliittisille päätöksentekijöille. Koulutusten teemoissa pyrittiin huomioimaan erityisesti Itä-Suomen alueen keskeisiä ympäristökysymyksiä tukemaan alueen toiminnanharjoittajien osaamista, mutta osallistujia oli myös tukialueen ulkopuolelta.

Osa hankkeen aikana toteutetuista kursseista ja seminaareista jatkuvat Itä-Suomen yliopiston laitosten ja Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten toiminnassa.Toteutettujen kurssien ja seminaarien lisäksi hankkeessa suunniteltiin ja kehitettiin ympäristöriskinarvioinnin erikoistumisohjelmaa eli täydennyskoulutuspakettia työssään riskinarviointiosaamista tarvitseville. Erikoistumisohjelman testaus ja kehitys jää hankkeen jälkeiseksi toiminnaksi.