Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10567

Projektin nimi: Step Up - Toimenpiteet

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan ELY- keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 19 A

Puhelinnumero: 0295 028 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Hanna Aaltonen

Asema: ESR-koordinaattori

Sähköposti: hanna.aaltonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 312 8728

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on Step Up -projektin (S10564) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S10564 projektisuunnitelmasta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke on Step Up -projektin (S10564) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S10564 projektisuunnitelmasta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on Step Up -projektin (S10564) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S10564 projektisuunnitelmasta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hanke on Step Up -projektin (S10564) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S10564 projektisuunnitelmasta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke on Step Up -projektin (S10564) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S10564 projektisuunnitelmasta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 619 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 619 161

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 905 111

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 893 799

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin kautta on rahoitettu Step Up -hankkeen (S10564) asiakkaille hankitut työllisyyspoliittiset toimenpiteet (palkkatuki ja työvoimakoulutus. Kyseessä on Step Up-hankkeen rinnakkaisprojekti. Tiedot hankekokonaisuuden toteutuksesta ja tuloksista löytyvät pääprojektin loppuraportilta.