Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10568

Projektin nimi: ESR tiedotus ja viestintä 2007 - 2013

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Opetushallitus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0829731-2

Osoite: Hakaniemenranta 6 (PL 380)

Puhelinnumero: 029 533 1000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oph.fi

Vastuuhenkilön nimi: Petri Heikkilä

Asema: Kouluneuvos, Hallinto ja henkilöstöyksikkö

Sähköposti: petri.heikkila(at)oph.fi

Puhelinnumero: 029 533 1060

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Opetushallitus toimeenpanee ja hallinnoi viittä Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirjan mukaista valtakunnallista kehittämisohjelmaa. Opetushallitus ohjaa käynnistyviä ja käynnissä olevia hankkeita ESR-hankehallintoon ja hankkeiden sisältöön liittyvissä kysymyksissä. Opetushallitus neuvottelee hankkeiden toteutuksesta kahdenkeskisissä palavereissa sekä järjestää käynnistys- ja hallintoseminaareja. Opetushallitus levittää hankkeiden tuloksia, hyviä käytänteitä ja malleja, sekä koordinoi niistä tiedottamista. Opetushallitus järjestää hankkeille levittämis- ja verkottumisseminaareja. Opetushallitus tuottaa kehittämisohjelmien esittelyyn tiedotusmateriaalia (verkkosivut, www.oph.fi/esr).

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 201 218

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 153 553

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 201 218

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 153 553