Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10570

Projektin nimi: Tekninen tuki ESR, OKM

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Helena Lämsä

Asema: Henkilöstöpäällikkö

Sähköposti: helena.lamsa(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 182 3640

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007-2013 Pohjois-Suomen suuralueosion ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisten kehittämisohjelmien tiedotukseen ja viestintään liittyvät tehtävät.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 8 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 000