Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10571

Projektin nimi: ESR-koordinaatio Kainuussa, toimeenpano ja hallinnointi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1/PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Helena Lämsä

Asema: Johtava henkilöstöasiantuntija

Sähköposti: helena.lamsa(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 186

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007-2013 Itä-Suomen suuralueosion toimeenpano ja hallinnointi Kainuussa. ESR-hankkeiden hakijoiden ja toteuttajien ohjaus ja neuvonta, hankearviointi, rahoituspäätösten valmistelu, hankkeiden seuranta ja valvonta, maksatushakemusten ja seurantatietojen käsittely sekä paikan päällä tehtävät varmennuskäynnit. Uuden ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu, käynnistäminen ja toteuttaminen.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 314 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 286 699

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 314 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 286 699