Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10574

Projektin nimi: Tekninen tuki 2007-2013, Kaakkois-Suomi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kirkkokatu 12 B

Puhelinnumero: 0295025000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sinikka Kauranen

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: sinikka.kauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295025151

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007 - 2013 valtakunnalliseen ja alueosion toteutukseen liittyvät välittävän toimielimen, Kaakkois-Suomen TE-keskuksen hallinnointitehtävät ajalla 1.1.2007 - 31.12.2013. Vuoden 2014 alkaen Kaakois-Suomen alueen ESR-rahoittajatehtävistä vastaa Hämeen ELY-keskus, jolle myös hallinnointitehtävät teknisen tuen hankkeineen siirtyivät.

Tarkemmin toimenpiteisiin liittyviä tehtäviä ovat:
- EURA2007- ja Wepa2007/Valtteri- EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmän käyttö
- ESR-ohjelman projektien haku-, kilpailuttamis-, valinta- ja arviointiprosessi
- Hakemusten käsittely, hankeneuvottelut ja päätösten valmistelu ja esittely
- Aloituspalaverien pitäminen, koulutus ja neuvonta projekteille / hankkeille
- Projektien maksatushakemusten käsittely
- Paikan päällä tapahtuvat varmennukset
- Projektien/hankkeiden toteutuksen seuranta-, tilastointi- ja neuvontatehtävät
- Loppuraportointiin ja sulkemiseen liittyvät tehtävät
- ESR -hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen valmistelu ja päivittäminen
- Projektien/hankkeiden tarkastukseen liittyvät tehtävät
- Tiedotukseen ja erilaisten tilaisuuksien, koulutuksien ja seminaarien järjestäminen
- Tehtäviin liittyy henkilöiden palkkaus, matkat, vuokrat yms. kulut
- Muut tehtävät.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 227 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 223 005

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 227 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 223 005