Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10577

Projektin nimi: Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Pellavatehtaankatu 25

Puhelinnumero: 010 60 40043

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-palvelut.fi/pirkanmaa

Projektin kotisivun osoite: toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/tlp

Vastuuhenkilön nimi: Regina Saari

Asema: Palvelujohtaja, Työnvälitys ja yrityspalvelut

Sähköposti: regina.saari(at)te-toimisto.fi

Puhelinnumero: 0295 045 505

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pirkanmaalaiset rakennus-, metalli-, hoiva- ja palvelualojen työnhakijat ja työnantajat. Kohderyhmää voidaan laajentaa muillekin toimialoille. Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti ryhmiin, joiden työttömyyden pitkittymisriski on suurin. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat alan vaihtoa suunnittelevat ei-työllistävien tai huonosti työllistävien alojen työnhakijat sekä muutostilanteessa olevat. Erityiskohderyhmänä ovat nuoret alle 32-vuotiaat ammattikoulutetut Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu myös maahanmuuttaneita. Kohderyhmä koostuu pääsääntöisesti 3 - 9 kk työttömänä olleista, mutta myös muista. Kohderyhmään kuuluu naisia ja miehiä. Kohderyhmänä ovat myös Pirkanmaan TE-toimistojen henkilöstö (toimintatapauudistuksen tuomat tarpeet).

Muutoshakemuksessa (9) lisäksi painottuu nuorisotakuun piiriin kuuluvat sekä ICT-alan työnhakijat.

Muutoshakemuksessa 11 painottuvat perinteisten teknologiateollisuuden alojen alle 30-vuotiaat työnhakijat ja yritykset. Myös muut toimialat mahdollisia. Kohderyhmänä myös Pirkanmaan TE-toimisto ja virkailijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työvoimaa etsivät yritykset, aikuiskouluttajat, muut työllistymistä edistävät projektit, pirkanmaalaiset työnantajajärjestöt. Tavoitteena on myös löytää uusia ideoita ja hyviä käytäntöjä valtakunnallisten verkkopalvelujen kehittämisen tueksi (TEM)

Muutoshankehakemuksen 11 osalta tahot kuten yllä ja lisäksi kuntasektori tiettyjen hankkeen osa-alueiden osalta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 900, joista naisia 410

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 889, joista naisia 347

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 200, joista naisten työpaikkoja 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 89, joista naisten työpaikkoja 28

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa haetaan kestäviä ratkaisuja rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin työvoiman saatavuuden ja kohtaannon osalta Pirkanmaalla. Ratkaisuja haetaan kehittämällä TE-toimistojen palvelujärjestelmiä ja osaamista, kehittämällä yhteistyötä työnantajajärjestöjen, työnantajien, kouluttajien ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää työmarkkinoiden kohtaamista Pirkanmaan alueella.

Hanke kytkeytyy Pirkanmaan ELY-keskuksen käynnistämään Pirkanmaan TE-toimistojen toimintatapauudistukseen.

Kohderyhmänä ovat mm. pirkanmaalaiset rakennus-, metalli-, hoiva- ja palvelualojen työnhakijat (m ja n) ja työnantajat. Erityiskohderyhmänä ovat alle 32-vuotiaat (sis. nuorisotakuun piiriin kuuluvat), muutostilanteessa olevat (esim. ICT-ala) ja alanvaihtajat. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu myös maahanmuuttaneita. Kohderyhmänä ovat niin ikään Pirkanmaan TE-toimiston asiakaspalveluhenkilöstö. Kohderyhmiä tarkistetaan säännöllisesti.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä työnhakijoille ovat, henkilökohtainen konsultointi/ohjaus, osaamiskartoitukset, alanvaihtoon ohjaava koulutus, osaamispäivitykset, erilaiset työnhaunvalmennukset ja aktiivipäivät. Työnantajille ja työnhakijoille järjestetään kohtaamisfoorumeita kuten vuosittaiset Rekrytori -messut, Täsmätreffejä, yritysvierailuja, alueellisia teematapahtumia. Työnantajatapahtumia suunnitellaan yhteistyössä TE-toimistojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa pilotoidaan (kesä 2009) Pirkanmaan TE-toimiston liikkuvaa esittelypistettä. Hankkeessa luodaan verkkopalvelua sosiaalisen median kanavia hyödyntäen työnvälityksellisestä ja palvelujen markkinoinnin näkökulmasta. Kehitetään segmenttipohjaista itsepalvelusovellusta TE-toimistojen työnhakija-asiakaspalveluun. Projektissa järjestetään mm. henkilöstökoulutusta ja muuta toimintaa tukemaan alueen TE-toimistojen palvelumalliuudistusta. Projektissa toteutetaan karttapohjaine sovellus Nuorillepaikkoja.fi, nuorten työelämän mentorointipilotti, TE-toimistolle mobiiliapplikaatio (piilevät työmarkkinat Pirkanmaalla) sekä otetaan käyttöön uusia sosiaalisen median palveluja TE-toimiston asiakastiedotuksessa.

Projektissa syntyy TE-toimistoihin helposti vakiinnutettavia toimintamalleja ja -tapoja sekä tuotteita liittyen mm. osaamiskartoituksiin, osaamispäivityksiin, alanvaihtoon ohjaavaan koulutukseen valmennuksiiin ja aktiivipäiviin, messu- ja tapahtumajärjestelyihin. Uusia toimintoja työnhakijan omatoimisuuden edistämiseksi ja ehdokkaiden esittelyyn ja tarjoamiseen työnantajille. Uudenlaista toimintatapaa muutostilanteissa olevien työhakijoiden aktiivitoimenpiteisiin. Uudenlaista ja epäformaalimpaa verkkopalvelua Pirkanmaan TE-toimiston asiakaspalvelun ja toiminnan kehittämiseksi. Sosiaalisen median TE-toimistopalvelua. Toimintatapoja työmarkkinoiden kohtaannon ja liikkuvuuden edistämiseksi. Toimintatapa tarkemman ja realistisemman työnhakijatiedon tuottamiselle alueellista työllisyyskatsausta ja tilastoja varten.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus on jatkuvaa ja tarkoitushakuista. Projektin alussa tiedotus painottuu sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen projektin olemassa olosta, tavoitteista ja toiminnasta. Kohderyhmänä oma hallinto ja yhteistyökumppanit. Projektin varsinaisten toimenpiteiden käynnistyttyä keskitytään asiakashankintaan ja toteutusvaiheessa toimenpiteisiin ja tuloksiin liittyvään tiedottamiseen.

Sisäisessä tiedottaminen hoidetaan Tampereen TE-toimistossa:
- sähköisin kanavin (Intra, sähköposti, viikkotiedote)
- esittely yksikköpalavereissa ja aamukouluissa

Alueen muiden toimistojen ja ELY-keskuksen osalta sisäinen tiedottaminen:
- suorin sähköpostein johtajille,
- tiedote TUUTTIin,
- toimipaikkavierailuin ja
- alueellisessa Joryssa ja vastaavissa tilaisuuksissa.

Ulkoista tiedottamista hoidetaan:
- TE-toimistojen kautta
- projektiesittelyin erilaisissa tilaisuuksissa ja verkostoissa
- Internet -sivuilla
- sosiaalisen median avulla 2011 alkaen
- sähköpostilla
- lehtiartikkelit ja muu mediayhteistyö
- median kautta; lehti-ilmoitukset, ulkomainonta ja muu media
- verkkopalveluja markkinoidaan testiryhmien ja sosiaalisen median kautta
- esittein, julistein, rolluppein
- messuilla
- yhteistyökumppaneiden kautta esim. työnantajajärjestöjen jäsentiedotusten kautta

Tulosten levittämisessä hyödynnetään erilaisia seminaareja, tuotteistusta ja loppuraporttia.

Toimenpidekohtaiset tiedotussuunnitelmat erillisissä liitteissä,

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa hyvien työkäytäntöjen vakiinnuttaminen työvoimatoimistoihin tapahtuu sitä mukaan, kun projektin saavuttama tulos todetaan hyväksi ja toiminta käyttökelpoiseksi TE-toimistoissa. Käytännöt pyritään vakiinnuttamaan aluksi pilottitoimistossa. Tämän jälkeen hyväksi todettuja käytäntöjä pyritään levitetään alueen TE-toimistoihin ja myöhemmin myös valtakunnalliseen käyttöön sillä hankkeessa on tiettyjen toimenpiteiden osalta tavoitteena myös löytää ideoita ja hyviä käytäntöjä valtakunnallisen kehittämisen tueksi.

Projektin toimenpiteiden ja hyvien käytäntöjen leviäminen varmistetaan ottamalla Pirkanmaan TE-toimiston edustusta mukaan toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Projekti toimenpiteet tuotteistetaan DVD-formaattiin sekä laitetaan Intranetiin jatkolevitystä varten.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 499 817

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 491 882

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 499 817

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 491 882

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti oli jatkoa 1.4.2007 alkaneelle Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla projektille toiminta-alueenaan koko Pirkanmaa.

Tarve oli löytää uusia toimintatapoja Pirkanmaan TE-toimistolle turvata nyt ja tulevaisuudessa Pirkanmaan alueen työnantajien työvoiman saatavuutta. Tavoitteena oli kehittää uusia innovatiivisia toimintatapoja työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisen edistämiseksi. Tavoitteena oli luoda hyvä yhteistyöverkosto alueen muiden toimijoiden kanssa toimintojen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Projektin välittömiin kohderyhmiin kuuluivat eri alojen työnhakijat ja työnantajat sekä Pirkanmaan TE-toimisto. Erityisryhminä olivat alle 30-vuotiaat, muutosturvanpiiriin kuuluvat ja alanvaihtoa suunnittelevat ei-työllistävien alojen työnhakijat. Kohdetoimialat olivat aluksi rakennus, metalli, hoiva ja palvelualat, mutta toiminta laajeni nopeasti myös muille aloille. Välillisiin kohderyhmiin kuuluivat alueen työnantajajärjestöt, koulutusorganisaatiot, kaupungit ja kunnat.

Asiakkaat ohjautuivat projektiin pääasiassa projektin oman tiedotuksen kautta, mutta myös TE-toimiston kautta.

Projektin keskeisimmät toimenpiteet. Projektissa järjestettiin työvoimapoliittisena koulutuksena eri alojen osaamiskartoituksia ja alan vaihtoon ohjaavaa koulutusta. Ideoitiin ja toteutettiin erilaisia aktiivipäiviä työnhakijoille. Järjestettiin paljon erilaisia tapahtumia projektin voimin ja yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimipaikkojen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehtiin menetelmäkehittelyä uusien palvelujen löytämiseksi. Näitä olivat Entäs nyt? menetelmä ja Nuorten työelämän mentorointi pilotti. Kokeiltiin myös liikkuvan TE-toimipisteen toimivuutta. Kehitettiin uusia sähköisiä palveluja ja kokeiltiin sosiaalisen median kanavien käyttöä asiakastiedottamisessa.

Projektiin osallistui 901 työnhakija-asiakasta, joista naisia 349. Henkilötyöpäiviä 21048. Näistä avoimille työmarkkinoille siirtyi projektista 296. Työhön muualle kuin avoimille työmarkkinoille 91. Koulutukseen siirtyi 239.

Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui 2379 työnhakijaa. Päiviksi muutettuna 1061 henkilötyöpäivää.

Työnantajia projektiin osallistui 147 (Haussa.fi -profiilin luoneet). Työnantajia projektin tarjoamiin palveluihin osallistui yli 500. Piileviä työpaikkoja saatiin nostettua näkyviin 128. Projekti järjesti toimintansa aikana omin voimin ja yhteistyökumppaneiden kanssa 93 erilaista rekry- ja muuta tapahtumaa. Näihin osallistui arviolta yli 70000 kävijää. Näytteilleasettajia oli reilusti yli tuhat. Erilaisia aktiivipäiviä projekti järjesti 104.


Projekti teki paljon sisäistä ja ulkoista tiedottamista eri tavoin ja kanavissa. Projekti sai paljon medianäkyvyyttä toimintansa aikana.

Projekti onnistui toimintansa aikana luomaan laajan yhteistyöverkoston Pirkanmaan alueella. Useimmat tapahtumat toteutetaan nykyyään yhteistyökumppaneiden kanssa.

Projektin toimenpiteistä moni otettiin käyttöön Pirkanmaan TE-toimistossa jo projektin toiminnan aikana joko sellaisenaan tai soveltaen.