Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10581

Projektin nimi: ESR-koordinaatio Etelä-Savossa 2007-2013, tiedotus

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaSavo

Vastuuhenkilön nimi: Timo Ollila

Asema: Rahoituspäällikkö

Sähköposti: timo.ollila(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 295 026 695

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektista rahoitetaan ESR-tiedotustoimenpiteet ohjelmakaudella 2007-2013. Projektista rahoitetaan hankekokonaisuuksien arviointien tekeminen (nuorten hankkeet ja välityömarkkinahankkeet). Projektista rahoitetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastoyksikön ja maksatus- ja tarkastusyksikön henkilöstön viestintäkoulutus.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 86 450

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 90 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 86 450