Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10582

Projektin nimi: ESR suuraluekoordinaatio Itä-Suomessa, hallinto

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.8.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaSavo

Vastuuhenkilön nimi: Marja Aro

Asema: Strategia- ja aluekehitysyksikön päällikkö

Sähköposti: marja.aro(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 295 024 152

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektista rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueen suuraluekoordinaatio. Projekti valmistelee suuralueen MYAK-prosessin, hoitaa ylimaakunnallisten hankkeiden koordinaation, järjestää koulutusta viranomaisille ja projekteille, hoitaa viranomaisten välistä kv-yhteistyötä sekä projektista osallistutaan keskushallinnon suuraluekokouksiin yms.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 212 026

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 212 026