Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10584

Projektin nimi: Satakunnan ELY-keskuksen tekninen tuki (ESR) 2007 - 2013

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1, PL 250

Puhelinnumero: 0295 024 500 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 024 613

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektissa toteutetaan ESR-ohjelman toimeenpanoa ja hallinnointia Satakunnan ELY-keskuksessa. Keskeisiä tehtäviä ovat hankehakujen järjestäminen, projektipäätösten valmistelu, sidosryhmäyhteistyö, yleinen ESR-asioista tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta, maksatus- ja seurantatietojen käsittely sekä valvonta ja varmennus.

Vuonna 2014 projektin hallinnointi on Keski-Suomen ELY-keskuksessa ja sillä toteutetaan RR-ELYn rahoitus- ja maksatustehtäviä.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 137 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 135 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 137 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 135 000