Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10585

Projektin nimi: Satakunnan ELY-keskuksen tekninen tuki (ESR) 2007 - 2013

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1, PL 250

Puhelinnumero: 020 63 60150

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 024 613

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektissa rahoitetaan ESR-toimintaan liittyvää tiedotusta ja viestintää. Projektin toteutus on ollut Satakunnan ELY-keskuksessa 1.1.2008-31.12.2013 ja siirtynyt Keski-Suomen ELY-keskukselle toteutettavaksi. 1.1.2014-30.6.2015.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 500