Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10588

Projektin nimi: Hämeen ELY-keskuksen ESR-ohjelman tekninen tuki, koordinaatio

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kirkkokatu 12

Puhelinnumero: 0295025000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sinikka Kauranen

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: sinikka.kauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295025151

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektilla rahoitetaan Hämeen ELY-keskuksen hallinnoima osuus Manner-Suomen ESR-ohjelman toteuksesta ja Etelä-Suomen suuralueen ESR-toiminnan koordinointi. Hallinnointi muodostuu hankehakujen järjestämisestä, hankevalinnoista, rahoituspäätösten tekemisestä, hankkeiden toteutumisen seuraamisesta, maksatushakemusten käsittelystä ja paikan päällä tehtävistä tarkastuksista.

Hankkeen kustnnukset muodostuvat henkilöstö- ja palkkakuluista, matkakuluista, muista kuluista, valmistelusta, toimeenpanosta, seurannasta sekä maksatus- ja tarkastuskuluista. Pääosa kustannuksista muodostuu palkkakustannuksista.

Henkilöstö voi tarvittaessa tehdä ulkomaan matkoja. Vuosien 2009-2015 kustannukset tullaan täydentämään käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. .

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 154 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 148 084

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 154 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 148 084