Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10589

Projektin nimi: Hämeen ELY-keskuksen teknisen tuen tiedotus ja viestintä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kirkkokatu 12

Puhelinnumero: 0295025000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sinikka Kauranen

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: sinikka.kauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295025151

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektilla rahoitetaan Hämeen TE-keskuksen Etelä-Suomen suuralueen ESR-toiminnan koordinointi; Muut (ei henkilöstökustannuksia sisältävät) arviointi, selvitykset, tiedotus ja viestintä.
Hämeen TE-keskus, Hämeen ympäristökeskuksesta ja osasta Etelä-Suomen lääninhallitusta muodostettiin Hämeen ELY-keskus 1.1.2010 alkaen.
Vuoden 2014 alusta lukien Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen alueen rakennerahastohallinnointiin erikoistuvanan ELY-keskuksena.
Rakennerahastojen tiedotus- ja koulutustapahtumia sekä hanketoteuttajille, hakijoille että viranomaisille järjestetään tämän projektin puitteissa.
Hankkeen varoin järjestetään kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä rahoittaja- että maksatusviranomisille Etelä-Suomen suuralueella. Vuosittaiseen suunnitelmaan voi sisältyä matkoja, joiden tarkoituksena on tutustua muiden alueiden vastaavaan toimintaan.
Projektisuunnitelmaa ja sen kustannuarviota tarkennetaan vuosittain.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 163 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 912

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 163 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 135 912