Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10592

Projektin nimi: Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitikan pilottialueeksi - Makrohanke 14

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 020 63 60120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaSavo

Projektin kotisivun osoite: www.workinfinland.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tea Raatikainen

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: tea.raatikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 010 60 24277

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion, Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Nurmes, Keitele, Kajaani, Ristijärvi, Tervo, Juuka, Rautalampi, Puolanka, Kitee, Rääkkylä, Kaavi, Pieksämäki, Iisalmi, Kerimäki, Ristiina, Varkaus, Hirvensalmi, Paltamo, Pertunmaa, Kiuruvesi, Mikkeli, Sonkajärvi, Puumala, Joroinen, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Suomussalmi, Rantasalmi, Kesälahti, Sotkamo, Hyrynsalmi, Lieksa, Sulkava, Rautavaara, Enonkoski, Nilsiä, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Kangasniemi, Outokumpu, Tohmajärvi, Vaala, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Punkaharju, Lapinlahti, Suonenjoki, Juva, Kontiolahti, Polvijärvi, Vieremä, Kuhmo, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Itä-Suomen työnantajat (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori), Itä-Suomeen tulevat työperusteiset maahanmuuttajat ja Itä-Suomen viranomaiset. Projektin kohderyhmänä ovat myös jo Suomessa asuvat maahanmuuttajat, koska on erittäin tärkeää hyödyntää jo maassa asuvien osaajien potentiaali. Projekti toimii ensisijaisesti välittäjäorganisaationa jo maassa asuviin maahanmuuttajiin kohdistuvissa toimenpiteissä välittäen toimenpide-esityksiä ja innovatiivisia koulutusesityksiä työnantajille, rahoittajille, Itä-Suomen kunnille ja kaupungeille, maahanmuuttajaprojekteille ja koulutusorganisaatioille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Itä-Suomen kunnat, kouluttajaorganisaatiot ja maahanmuuttajaprojektit. Lisäksi työperusteisten maahanmuuttajien perheiden palveluihin pitää kiinnittää huomiota hankkeen ohjauksessa ja neuvonnassa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 277, joista naisia 137

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 153, joista naisia 77

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 14, joista naisten työpaikkoja 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Suomen neljän eri TE-keskusalueen yhteishanke kehittää Itä-Suomesta aktiivisen maahanmuuton mallialuetta yhteistyössä Kaakkois-Suomen TE-keskus -alueen kanssa. Etelä-Savon TE-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa tehdään Itä-Suomesta pysyvän ja tilapäisen työperusteisen maahanmuuton pilottialue keskittyen erityisesti Venäjältä ja EU-maista tulleisiin työperusteisiin maahanmuuttajiin ja heidän perheenjäseniinsä. Työnantajille ja työyhteisöille kehitetään kannustin- ja vastaanottomallit vastaanottaa työperusteisia maahanmuuttajia. Lisäksi vaikutetaan asenteisiin ja tiedon levittämiseen tiedotusstrategialla. Lainsäätäjille projektissa kehitetään tietopakettimallia maahanmuuton kokemuksista, haasteista ja esteistä tarkoituksena joustavoittaa nykysiä työlupakäytäntöjä. Samalla maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa viranomaisten ja muiden hankkeiden ylläpitämiin kotouttamispalveluihin tehostetaan Itä-Suomessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektia esitellään hankkeen ohjausryhmässä ja TE-keskusten maahanmuuttoasiaintoimikunnissa. Ulkoista tiedotusta varten tehdään hankkeelle oma maakuntakohtainen tiedotusstrategia ja ulkomaalaisasenteisiin vaikuttava kampanja. Tiedotuksessa hyödynnetään internetiä, televisiota, Työlinjaa, seminaareja, koulutustilaisuuksia, rekrytointimessuja jne.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Jo projektin aikana ja ennen se loppua hyvistä ja huonoista kokemuksista levitetään tietoa Itä-Suomen viranomaisille ja ministeriöihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 703 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 639 341

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 703 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 639 341

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Itä-Suomi aktiiviseksi maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi- hanke ( M14-hanke) oli lähtökohdiltaan yksi Itä-Suomi-ohjelman neljästätoista makrohankkeesta. M 14- hanke toteutettiin vuosina 2008-2010. Hanke toteutettiin Itä-Suomessa neljän maakunnan yhteishankkeena, osallistujina olivat Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskukset. Yhteishankkeen koordinointi- ja hallinnointivastuu oli Etelä-Savon Ely-keskuksella. Hanke toteutti sekä maakuntakuntakohtaisia että kaikkia maakuntia yhteisesti koskevia toimenpiteitä. Yhteisesti ja erikseen toteutetut hankkeet palvelivat koko Itä-Suomen tarvetta. Tulokset ovat levitettävissä myös laajempaan käyttöön hyvinä käytäntöinä.
Hanke toimi maantieteellisesti ja sisällöllisesti laajalla alueella. 3-vuotisesta toimintakaudesta jäi elämään konkreettisia hyviä käytäntöjä, koulutuksia ja tapahtumia. Tuloksia, jotka löytyvät tarkemmin loppuraportissa ja liitteissä:
1) koulutus: Maahanmuuttajien tukiopetuskokeilu, aikuiskoulutus (Kainuu), Suomenkielen intensiivikurssi (Etelä-Savo, Pieksämäki, metallimiehet), Venäjänkielinen yrittäjyyskoulutus (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) Kiinankielinen tulkkaus yrittäjyyskoulutuksessa( mandariinikiinankielinen-kurssi) (Etelä-Savo), Lääkäreiden ja sairaanhoitajien kielikoulutus-pilotti (Pohjois-Savo), Kansainvälisen rekrytoinnin koulutus ja asiantuntijakoulutus kansainvälisestä rekrytoinnista, Moninaisuuden johtaminen,
2) työkäytännöt: Venäjänkielisen CC-neuvontapalveluiden kehittäminen ja pilotointi sekä kaksikielisen tukisivuston laatiminen (Etelä-Savo), Maakunnan maahanmuuttohankkeiden koordinointi (Kainuu), Pieksämäki-case, työvoiman vastaanottokäytäntökokemus (Etelä-Savo), Yritysharava-kysely; Kotti-East-hanke maahanmuuttajien osalta (Kainuu ja Pohjois-Karjala), Yhteishankinnat koulutuksessa
3) työnantaja- ja yritysyhteistyö: Maahanmuuttajat ja työelämäinfo-vihko. TE-toimiston kanssa tehtävä yhteistyö; alakohtaiset työvoimatarpeiden selvitys, Rekrytointimatkaan osallistuminen (Etelä-Savo,Petroskoi ja Pieksämäki-case), työnantajakäynnit, koulutuksien suunnittelut yhdessä työnantajien ja oppilaitosten kanssa
4) tutkimukset, selvitykset ja julkaisut: Työnantajien kokemukset ulkomailta rekrytoinneista -tutkimus, Sisä-Savon ulkomaalaistaustaisten marjanpoimijoiden kartoitustutkimus kesällä 2009 (Pohjois-Savo), Maahanmuuttajat kuntalaisina- selvitys, Selvitys maahanmuuttajien työvoimakoulutuksen tuloksista (Pohjois-Karjala), Selvitys maatilojen työvoimatarpeista (Pohjois-Karjala), Työperusteisen maahanmuuton sanasto-julkaisu, Tervetuloa Savonlinnaan ja Mikkeliin -paikallisoppaat englanniksi ja venäjäksi, yhteisjulkaisu Pointti-hankkeen kanssa (Etelä-Savo), Ulkomaalaisen sairaanhoitajan opas suomalaiseen työelämään, venäjänkielinen versio, yhteistyössä Työhön Satakuntaan -hankkeen kanssa (Etelä-Savo), Eväitä Itä-Suomesta-julkaisu (artikkelikooste hankkeesta).
5) EU ja lähialueyhteistyö: EURES-järjestelmän tunnettavuuden kehittäminen, EURES-tiedotustilaisuudet, Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan Petroskoin neuvontapisteen suunnittelu ja toteutus yhdessä Työ-ja elinkeinoministeriön, Karjalan tasavallan työministeriön ja M14-hankkeen kanssa.
6) viestintä: Paikallisradio ja paikallislehdistöyhteistyö (Pohjois- Karjala ), Artikkelit eri lehtiin, TV ja radio, nettisivut. Yhteiset tapahtumat ja teemapäivät hankkeen ja maakuntien yhteistyötoimijoiden toteuttamina sekä Itä-Suomen yhteiset tilaisuudet : mm. Kausityövoimaa Etelä-Savoon lähialueilta-seminaari yhdessä Russia Service-hankkeen kanssa (Etelä-Savo) Etelä-Savo ja Maahanmuutto-keskustelu- ja paneelitilaisuudet Mikkeli ja Savonlinna (Etelä-Savo), Työ- ja tulevaisuus Sisä-Savossa-messut (Pohjois-Savo), Kansainvälinen Kainuu-foorum yhdessä Juuret ja Siivet-hankkeen kanssa (Kainuu), Kulttuurien yhteinen Kajaani-teemapäivä, Suomussalmen yrittäjyysiltamat yhdessä Kainuun naisyrittäjät-leader-hankken kanssa ja Maahanmuuttomarkkinat (Kainuu), Maahanmuuttajan mahdollisuudet -tapahtuma (Pohjois-Karjala), Maahanmuuttajien osaaminen käyttöön-luento- ja keskustelusarja (Pohjois-Karjala), EU-arjessa -päivään osallistuminen (Pohjois- Karjala),Metallin tulevaisuus- seminaari (Pohjois-Savo), Sosiaali- ja terveysalan-seminaari (Pohjois-Savo), Potkua kansainvälistymiseen seminaari (Pohjois-Savo).
7) verkostoyhteistyö: Alueellinen yhteistyö maahanmuuttokysymysten parissa työskentelevien henkilöiden ja maahanmuuttotyötä tekevien tahojen kanssa, Alueiden maahanmuuttoon ja kansainvälisyyteen liittyvien ohjelma- ja toimintastrategiatyöskentelyyn osallistuminen, Itä-Suomen yhteistyö (ELY-keskukset, Maakuntaliitot, oppilaitokset, kunnat, eri viranomaistahot), järjestö- ja hankeyhteistyö.
8) asennetyö ja näkyvyys: Alueelliset seminaarit, keskustelutilaisuudet, osallistuminen alueellisten maahanmuuttostrategioiden valmisteluun sekä toimintasuunnitelmien päivittämiseen, olemalla mukana ja osallistumalla aktiivisesti maahanmuutto- ja kansainvälisyyskeskusteluihin.